۰-۱
تاريخ
۰۴ خرداد ۱۴۰۳
زمان بازی
۱۹:۴۵
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
شهدا فولاد خوزستان
آمار کلی بازی
۱
۱.۱۶
۸
۵
۱۴
۲
۰
۵۰,۴%
۳۷۹
۷۱,۵
۴۷,۶%
۷,۰
گل
امید گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
پاس
دقت پاس
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۰
۰.۲۹
۷
۲
۱۲
۳
۰
۴۹,۶%
۳۷۲
۷۳,۷
۵۲,۴%
۷,۳
فولاد
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
کنت
۲۵-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حیدریه
۵۰-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کولیبالی
۵-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
توکلی
۱۴-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نجاریان
۲۰-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کاندیدو
۱۵-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بوحمدان
۲-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پهلوان
۳۹-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عسکری
۴۵-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
انصاری
۳-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پریرا
۹۲-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
حصار
۲۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
علی‌نژاد
۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مریدی
۱۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شجاعی
۲۳-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
غبیشاوی
۱۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
ذوب آهن
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
فروزان
۶۸-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ایری
۱۵-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گرامی
۴۰-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قریشی
۴-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جدی
۲-LWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
چابرادزه
۳۵-RWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
یوسفی
۸۸-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کامیابی‌نیا
۱۱-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
علیاری
۴۳-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسلامی
۸۰-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محمدی
۷-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
آذرباد
۳۲-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شریعت‌زاده
۱۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سرشوق
۲۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
معصومی
۶۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
لطیفی
۷۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین