کریستوفر کنت

پست: دروازبان شماره پیراهن: ۲۵
قد: ۱۸۴ ملیت: اتریش

پست‌های بازیکن

پست تعداد بازی گل پاس گل کارت امتیاز

آخرین بازی‌ها

رویدادهای کلیدی امتیاز
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین

آمار تفکیکی

عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
کلین شیت
میانگین گل خورده
اشتباه
دقت پاس
تعداد مهار
درصد مهار

عملکرد

هفته لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی خطا رویداد های کلیدی امتیاز
هفته اول
فولاد/صنعت نفت
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۲
هفته دوم
پرسپولیس/فولاد
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۳۶
هفته سوم
فولاد/تراکتور
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۶
هفته چهارم
سپاهان/فولاد
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۳
هفته پنجم
فولاد/مس رفسنجان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۹
هفته ششم
ملوان/فولاد
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۷
هفته هفتم
فولاد/مس کرمان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۳۱
هفته هشتم
استقلال/فولاد
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۳۲
هفته نهم
فولاد/پیکان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۵۳
هفته دهم
نساجی/فولاد
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۵
هفته یازدهم
فولاد/گل گهر
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۷
هفته دوازدهم
نفت مسجدسلیمان/فولاد
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۵
هفته سیزدهم
فولاد/ذوب آهن
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۴
هفته چهاردهم
فولاد/هوادار
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۲
هفته پانزدهم
آلومینیوم اراک/فولاد
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۸۳
هفته شانزدهم
صنعت نفت/فولاد
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۳۱
هفته هفدهم
فولاد/پرسپولیس
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۹۸
هفته نوزدهم
فولاد/سپاهان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۴
هفته بیستم
مس رفسنجان/فولاد
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۹
هفته بیست و یکم
فولاد/ملوان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۴
هفته بیست و دوم
مس کرمان/فولاد
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۵۵
هفته بیست و سوم
فولاد/استقلال
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۲
هفته بیست و چهارم
پیکان/فولاد
-- -- -- -- -- -- -- -- ۸,۰۴
هفته بیست و پنجم
فولاد/نساجی
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۸
هفته بیست و ششم
گل گهر/فولاد
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۲
هفته بیست و هفتم
فولاد/نفت مسجدسلیمان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۷
هفته بیست و هشتم
ذوب آهن/فولاد
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۶
هفته بیست و نهم
هوادار/فولاد
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۳
هفته سی ام
فولاد/آلومینیوم اراک
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۱
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین