کریستوفر کنت

پست: دروازبان شماره پیراهن: ۲۵
قد: ۱۸۴ ملیت: اتریش

پست‌های بازیکن

پست تعداد بازی گل پاس گل کارت امتیاز

آخرین بازی‌ها

رویدادهای کلیدی امتیاز
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین

آمار تفکیکی

عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
کلین شیت
میانگین گل خورده
اشتباه
دقت پاس
تعداد مهار
درصد مهار

عملکرد

هفته لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی خطا رویداد های کلیدی امتیاز
هفته دوم
فولاد/صنعت نفت
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۶
هفته سوم
ملوان/فولاد
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۰۱
هفته چهارم
فولاد/پرسپولیس
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۴
هفته پنجم
سپاهان/فولاد
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۹
هفته ششم
فولاد/استقلال خوزستان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۴۲
هفته هشتم
فولاد/شمس آذر
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۲
هفته نهم
مس رفسنجان/فولاد
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۷
هفته دهم
فولاد/آلومینیوم اراک
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۸۳
هفته یازدهم
تراکتور/فولاد
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۲
هفته دوازدهم
فولاد/استقلال
-- -- -- -- -- -- -- -- ۸,۲۱
هفته سیزدهم
ذوب آهن/فولاد
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۳
هفته چهاردهم
پیکان/فولاد
-- -- -- -- -- -- -- -- ۹,۰۸
هفته پانزدهم
فولاد/نساجی
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۷
هفته شانزدهم
فولاد/گل گهر
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۰
هفته هفدهم
صنعت نفت/فولاد
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۱
هفته هجدهم
فولاد/ملوان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۰
هفته نوزدهم
پرسپولیس/فولاد
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۰
هفته بیستم
فولاد/سپاهان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۱۴
هفته بیست و یکم
استقلال خوزستان/فولاد
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۹۹
هفته بیست و دوم
فولاد/هوادار
-- -- -- -- -- -- -- -- ۵,۵۹
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین