۴-۱
تاريخ
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
زمان بازی
۱۹:۳۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
غدیر اهواز
آمار کلی بازی
۱
۰.۷۹
۹
۵
۱۳
۱
۱
۴۵,۰%
۳۵۲
۷۲,۴
۴۴,۶%
۷,۰
گل
امید گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
پاس
دقت پاس
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۴
۱.۶۶
۱۲
۵
۱۵
۲
۰
۵۵,۰%
۴۴۶
۸۴,۱
۵۵,۴%
۷,۱
استقلال خوزستان
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
پورحمیدی
۷۷-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ساکی
۳۷-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
تورسونوف
۴۴-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اندونگ
۹۰-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هلیچی
۳-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آبشک
۹۹-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مطلق‌زاده
۶-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محکم کار
۲۱-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آقایی‌پور
۹-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
روبرتو
۵۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رستم
۱۴-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
گروسیان
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خوشکفا
۷۲-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شوشتری
۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رنجبری
۳۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کاظمی
۲۳-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
نساجی
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
پولی
۲۷-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آقایی
۷۸-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محمدزاده
۳-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هوشمند
۶۸-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حردانی
۳۲-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عبدی
۶-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بیگی
۵-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
باقری
۲۳-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عباسی
۹۶-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حسینی
۷۶-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آزادی
۹-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
جان‌ملکی
۴-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سیفی
۵۵-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بابایی
۸۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عباس‌زاده
۳۳-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
دلیری
۵۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین