حسن شوشتری

پست: هافبک شماره پیراهن: ۸
قد: -- ملیت: ایران

پست‌های بازیکن

پست تعداد بازی گل پاس گل کارت امتیاز

آخرین بازی‌ها

رویدادهای کلیدی امتیاز
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین

آمار تفکیکی

عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
لمس توپ
شوت
شوت در چارچوب
پاس کلیدی
دقت پاس --
نرخ تبدیل شوت به گل --
عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
دریبل موفق
تکل موفق
نبرد هوایی موق
عملکرد دفاعی
ارتکاب خطا
متحمل خطا

عملکرد

هفته لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی خطا رویداد های کلیدی امتیاز
هفته اول
استقلال خوزستان/شمس آذر
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۱
هفته دوم
آلومینیوم اراک/استقلال خوزستان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۱۸
هفته سوم
استقلال خوزستان/تراکتور
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۱
هفته چهارم
استقلال/استقلال خوزستان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۰
هفته پنجم
استقلال خوزستان/ذوب آهن
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۸
هفته ششم
فولاد/استقلال خوزستان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۸
هفته هفتم
استقلال خوزستان/پیکان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۸
هفته هشتم
صنعت نفت/استقلال خوزستان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۵
هفته نهم
استقلال خوزستان/گل گهر
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۳۴
هفته دهم
ملوان/استقلال خوزستان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۶
هفته یازدهم
استقلال خوزستان/سپاهان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۳۳
هفته دوازدهم
نساجی/استقلال خوزستان
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته پانزدهم
هوادار/استقلال خوزستان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۳
هفته شانزدهم
شمس آذر/استقلال خوزستان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۲
هفته هفدهم
استقلال خوزستان/آلومینیوم اراک
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۹
هفته هجدهم
تراکتور/استقلال خوزستان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۴
هفته نوزدهم
استقلال خوزستان/استقلال
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۰
هفته بیستم
ذوب آهن/استقلال خوزستان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۴۶
هفته بیست و یکم
استقلال خوزستان/فولاد
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۵۸
هفته بیست و دوم
پیکان/استقلال خوزستان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۲
هفته بیست و سوم
استقلال خوزستان/صنعت نفت
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۲
هفته بیست و چهارم
گل گهر/استقلال خوزستان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۰
هفته بیست و پنجم
استقلال خوزستان/ملوان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۶
هفته بیست و ششم
سپاهان/استقلال خوزستان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۳
هفته بیست و هفتم
استقلال خوزستان/نساجی
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۴
هفته بیست و هشتم
پرسپولیس/استقلال خوزستان
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته بیست و نهم
مس رفسنجان/استقلال خوزستان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۸
هفته سی ام
استقلال خوزستان/هوادار
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۵۵
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین