حسن پورحمیدی

پست: دروازبان شماره پیراهن: ۷۷
قد: -- ملیت: ایران

پست‌های بازیکن

پست تعداد بازی گل پاس گل کارت امتیاز

آخرین بازی‌ها

رویدادهای کلیدی امتیاز
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین

آمار تفکیکی

عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
کلین شیت
میانگین گل خورده
اشتباه
دقت پاس
تعداد مهار
درصد مهار

عملکرد

هفته لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی خطا رویداد های کلیدی امتیاز
هفته دوم
آلومینیوم اراک/استقلال خوزستان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۱۲
هفته ششم
فولاد/استقلال خوزستان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۰
هفته هفتم
استقلال خوزستان/پیکان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۶
هفته هشتم
صنعت نفت/استقلال خوزستان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۴
هفته نهم
استقلال خوزستان/گل گهر
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۶
هفته دهم
ملوان/استقلال خوزستان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۷
هفته یازدهم
استقلال خوزستان/سپاهان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۱۵
هفته دوازدهم
نساجی/استقلال خوزستان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۵
هفته شانزدهم
شمس آذر/استقلال خوزستان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۶۴
هفته هفدهم
استقلال خوزستان/آلومینیوم اراک
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۴
هفته بیستم
ذوب آهن/استقلال خوزستان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۸,۱۱
هفته بیست و یکم
استقلال خوزستان/فولاد
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۴
هفته بیست و دوم
پیکان/استقلال خوزستان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۳۵
هفته بیست و پنجم
استقلال خوزستان/ملوان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۵
هفته بیست و ششم
سپاهان/استقلال خوزستان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۶
هفته بیست و هفتم
استقلال خوزستان/نساجی
-- -- -- -- -- -- -- -- ۵,۱۲
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین