۱-۱
تاريخ
۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
زمان بازی
۱۸:۱۵
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
غدیر اهواز
آمار کلی بازی
۱
۱.۲۱
۸
۴
۱۷
۲
۰
۴۱,۹%
۳۷۰
۷۳,۵
۴۶,۳%
۷,۱
گل
امید گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
پاس
دقت پاس
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۱
۰.۸۵
۹
۳
۸
۱
۰
۵۸,۱%
۵۴۲
۸۳,۸
۵۳,۷%
۷,۰
استقلال خوزستان
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
پورحمیدی
۷۷-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جلالی
۸۰-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
تورسونوف
۴۴-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اندونگ
۹۰-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بارانی
۱۱-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مطلق‌زاده
۶-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شوشتری
۸-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کاظمی
۲۳-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کوهی
۳۵-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
روبرتو
۵۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رستم
۱۴-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
رنجبری
۳۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آبشک
۹۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خوشکفا
۷۲-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آقایی‌پور
۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ساکی
۳۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
ملوان
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
فرعباسی
۳۳-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اکوان
۱۴-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نورمحمدی
۴-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
باقری
۵-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صفرزاده
۷۷-LWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عیدی
۲۰-RWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پ.پورعلی
۲۲-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بردبار
۱۶-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
احمدی
۸۸-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جعفری
۱۱-LS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عمری
۸۰-RS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
سلیمانی
۹۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قاضی‌پور
۱۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین