۲-۰
تاريخ
۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
زمان بازی
۱۸:۱۵
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
فولادشهر
آمار کلی بازی
۰
۰.۹۴
۱۴
۸
۹
۳
۰
۵۸,۸%
۵۲۱
۷۸,۳
۴۷,۲%
۶,۸
گل
امید گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
پاس
دقت پاس
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۲
۱.۳۹
۱۴
۹
۱۶
۳
۰
۴۱,۲%
۳۴۲
۷۴,۰
۵۲,۸%
۷,۳
ذوب آهن
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
پ.جعفری
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مصلح
۶۹-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کریمی
۱۹-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قریشی
۴-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سرشوق
۲۸-LWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جدی
۲-RWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
یوسفی
۸۸-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کامیابی‌نیا
۱۱-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسلامی
۸۰-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آذرباد
۳۲-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محمدی
۷-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
مختاری
۱۴-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
علیاری
۴۳-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
لطیفی
۷۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شریعت‌زاده
۱۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
باغبان
۳۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
نساجی
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
پولی
۲۷-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آقایی
۷۸-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محمدزاده
۳-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
دلیری
۵۰-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جان‌ملکی
۴-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
باقری
۲۳-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بیگی
۵-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حسینی
۷۶-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عباسی
۹۶-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زامهران
۱۰-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عباس‌زاده
۳۳-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
حردانی
۳۲-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آزادی
۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عبدی
۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بابایی
۸۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سیفی
۵۵-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین