۱-۲
تاريخ
۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
زمان بازی
۱۷:۰۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
پاس قوامین
آمار کلی بازی
۲
۱.۰۸
۱۶
۵
۱۱
۲
۰
۶۱,۴%
۵۱۶
۸۲,۴
۴۶,۷%
۷,۳
گل
امید گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
پاس
دقت پاس
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۱
۱.۹۰
۹
۴
۱۵
۲
۰
۳۸,۶%
۳۰۲
۷۱,۵
۵۳,۳%
۶,۹
هوادار
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
حقیقی
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
لطفی
۱۵-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ا.پورعلی
۹۰-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
منصوری
۳۷-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مرادی
۱۰-LWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سفیدچقایی
۲-RWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رحمانی
۶۷-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گودرزی
۸۸-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شجاعیان
۱۱-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قاسمی‌نژاد
۹-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسلامی
۹۹-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
عبداللهی
۸۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زاوشی
۱۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
میری
۱۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محبی
۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
باقری
۱۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
صنعت نفت
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
پارسا
۱۲-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ناییج‌پور
۴-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قهرمانی
۵-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
تهیدست
۳۳-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پناهی
۷۷-LWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محمدی‌مهر
۶۶-RWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ریکانی
۱۰-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
احمدی
۱۶-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
تراوالی
۲۱-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کی‌شمس
۲۳-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
یوسف
۷-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
معامله گری
۱۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بارانی
۷۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آلبوغبیش
۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شنانی
۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سنگرگیر
۲-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین