پیام پارسا

پست: دروازبان شماره پیراهن: ۱۲
قد: -- ملیت: ایران

پست‌های بازیکن

پست تعداد بازی گل پاس گل کارت امتیاز

آخرین بازی‌ها

رویدادهای کلیدی امتیاز
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین

آمار تفکیکی

عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
کلین شیت
میانگین گل خورده
اشتباه
دقت پاس
تعداد مهار
درصد مهار

عملکرد

هفته لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی خطا رویداد های کلیدی امتیاز
هفته ششم
صنعت نفت/ملوان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۲
هفته هشتم
صنعت نفت/استقلال خوزستان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۶
هفته نهم
پرسپولیس/صنعت نفت
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۱
هفته دهم
صنعت نفت/هوادار
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۰
هفته یازدهم
مس رفسنجان/صنعت نفت
-- -- -- -- -- -- -- -- ۸,۳۹
هفته دوازدهم
صنعت نفت/آلومینیوم اراک
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۰
هفته شانزدهم
استقلال/صنعت نفت
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۴۹
هفته هفدهم
صنعت نفت/فولاد
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۱۳
هفته هجدهم
پیکان/صنعت نفت
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۳
هفته نوزدهم
صنعت نفت/نساجی
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۳
هفته بیستم
گل گهر/صنعت نفت
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۶
هفته بیست و یکم
ملوان/صنعت نفت
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۸
هفته بیست و دوم
صنعت نفت/سپاهان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۷۱
هفته بیست و سوم
استقلال خوزستان/صنعت نفت
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۵
هفته بیست و چهارم
صنعت نفت/پرسپولیس
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۰۷
هفته بیست و پنجم
هوادار/صنعت نفت
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۵
هفته بیست و ششم
صنعت نفت/مس رفسنجان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۰
هفته بیست و هفتم
آلومینیوم اراک/صنعت نفت
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۹
هفته بیست و هشتم
صنعت نفت/شمس آذر
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۹
هفته بیست و نهم
ذوب آهن/صنعت نفت
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۶
هفته سی ام
صنعت نفت/تراکتور
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۰۲
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین