علی یوسف

پست: مهاجم شماره پیراهن: ۷
قد: -- ملیت: عراق

پست‌های بازیکن

پست تعداد بازی گل پاس گل کارت امتیاز

آخرین بازی‌ها

رویدادهای کلیدی امتیاز
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین

آمار تفکیکی

عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
لمس توپ
شوت
شوت در چارچوب
پاس کلیدی
دقت پاس --
نرخ تبدیل شوت به گل --
عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
دریبل موفق
تکل موفق
نبرد هوایی موق
عملکرد دفاعی
ارتکاب خطا
متحمل خطا

عملکرد

هفته لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی خطا رویداد های کلیدی امتیاز
هفته اول
صنعت نفت/استقلال
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۴۳
هفته دوم
فولاد/صنعت نفت
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۶
هفته سوم
صنعت نفت/پیکان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۶۳
هفته چهارم
نساجی/صنعت نفت
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۶
هفته پنجم
صنعت نفت/گل گهر
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۷
هفته ششم
صنعت نفت/ملوان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۹
هفته هفتم
سپاهان/صنعت نفت
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۵
هفته هشتم
صنعت نفت/استقلال خوزستان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۰
هفته نهم
پرسپولیس/صنعت نفت
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۷۸
هفته دهم
صنعت نفت/هوادار
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۸
هفته یازدهم
مس رفسنجان/صنعت نفت
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۹۱
هفته دوازدهم
صنعت نفت/آلومینیوم اراک
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۲
هفته سیزدهم
شمس آذر/صنعت نفت
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۷
هفته چهاردهم
صنعت نفت/ذوب آهن
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته پانزدهم
تراکتور/صنعت نفت
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۸
هفته شانزدهم
استقلال/صنعت نفت
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۴
هفته هجدهم
پیکان/صنعت نفت
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۱
هفته نوزدهم
صنعت نفت/نساجی
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۳
هفته بیستم
گل گهر/صنعت نفت
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۶
هفته بیست و یکم
ملوان/صنعت نفت
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۵
هفته بیست و دوم
صنعت نفت/سپاهان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۴
هفته بیست و سوم
استقلال خوزستان/صنعت نفت
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۴
هفته بیست و چهارم
صنعت نفت/پرسپولیس
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۳
هفته بیست و پنجم
هوادار/صنعت نفت
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۰
هفته بیست و ششم
صنعت نفت/مس رفسنجان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۶۶
هفته بیست و هفتم
آلومینیوم اراک/صنعت نفت
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۹
هفته بیست و هشتم
صنعت نفت/شمس آذر
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۱
هفته بیست و نهم
ذوب آهن/صنعت نفت
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۵
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین