بوبکر تراوالی

پست: مهاجم شماره پیراهن: ۲۱
قد: -- ملیت: گینه

پست‌های بازیکن

پست تعداد بازی گل پاس گل کارت امتیاز

آخرین بازی‌ها

رویدادهای کلیدی امتیاز
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین

آمار تفکیکی

عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
لمس توپ
شوت
شوت در چارچوب
پاس کلیدی
دقت پاس --
نرخ تبدیل شوت به گل --
عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
دریبل موفق
تکل موفق
نبرد هوایی موق
عملکرد دفاعی
ارتکاب خطا
متحمل خطا

عملکرد

هفته لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی خطا رویداد های کلیدی امتیاز
هفته نوزدهم
صنعت نفت/نساجی
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۵
هفته بیستم
گل گهر/صنعت نفت
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۲
هفته بیست و یکم
ملوان/صنعت نفت
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۳
هفته بیست و دوم
صنعت نفت/سپاهان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۴۵
هفته بیست و سوم
استقلال خوزستان/صنعت نفت
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۱
هفته بیست و چهارم
صنعت نفت/پرسپولیس
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۰
هفته بیست و پنجم
هوادار/صنعت نفت
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۶
هفته بیست و هفتم
آلومینیوم اراک/صنعت نفت
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۴۱
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین