۲-۲
تاريخ
۰۲ اسفند ۱۴۰۲
زمان بازی
۱۴:۳۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
شهید سلیمانی سیرجان
آمار کلی بازی
۲
۲.۰۵
۱۶
۴
۱۶
۰
۰
۳۹,۹%
۳۰۲
۷۲,۸
۴۷,۹%
۷,۲
گل
امید گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
پاس
دقت پاس
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۲
۰.۶۴
۱۰
۵
۱۴
۴
۰
۶۰,۱%
۵۰۴
۷۸,۰
۵۲,۱%
۶,۹
گل گهر
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
اخباری
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رزاق‌پور
۲-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زاهدی
۲۶-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
س.فلاح
۵۴-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
برزای
۷-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زنده‌روح
۶۰-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
علیزاده
۴-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
باگناما
۹۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کوشکی
۱۰-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
تورس
۳۱-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سحرخیزان
۲۷-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
بوحمدان
۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
تیکدری‌نژاد
۱۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
تی ورده
۱۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ممی‌زاده
۱۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
پیکان
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
صادقی
۷۷-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
م. فلاح
۸۰-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آژیر
۴۰-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جهانبخش
۲-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عباسیان
۷۵-LWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رنجبر
۲۳-RWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آزاده
۶۶-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نریمان‌جهان
۷-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ثابت‌ ایمانی
۸-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پاکدل
۱۴-LS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قربانی
۲۰-RS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
اکبری
۴-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صدقی
۲۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صالحی
۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسماعیلی
۱۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حق‌دوست
۷۴-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین