۰-۰
تاريخ
۰۴ دی ۱۴۰۲
زمان بازی
۱۵:۰۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
تختی انزلی
آمار کلی بازی
۰
۰.۸۵
۱۰
۱
۱۴
۳
۰
۴۴,۴%
۳۲۱
۶۶,۷
۵۴,۹%
۷,۲
گل
امید گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
پاس
دقت پاس
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۰
۰.۲۱
۴
۰
۱۶
۳
۰
۵۵,۶%
۴۲۷
۷۸,۰
۴۵,۱%
۷,۱
ملوان
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
صداقت
۱۲-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صفرزاده
۷۷-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نورمحمدی
۴-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اکوان
۱۴-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قاضی‌پور
۱۹-LWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عیدی
۲۰-RWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پ.پورعلی
۲۲-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صادقی
۹۰-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
احمدی
۸۸-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سلیمانی
۹۹-LS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جعفری
۱۱-RS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
موقری
۲۳-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کاظمین
۱۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
فداکار
۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بردبار
۱۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
تراکتور
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
پورحمیدی
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نادری
۲۲-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حسینی
۷۵-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آقاسی
۳۳-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
س.نعمتی
۸۸-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آلوز
۱۰-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حسینی
۶-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گوستاوو
۷-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حسین‌زاده
۹-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خیمنز
۸-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عبدی
۱۶-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
آقاجانپور
۴-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هاشم‌نژاد
۲۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شیری
۲-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کر
۱۴-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قنبری
۱۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین