۲-۲
تاريخ
۰۳ دی ۱۴۰۲
زمان بازی
۱۵:۰۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
شهید وطنی
آمار کلی بازی
۲
۱.۸۸
۱۷
۷
۱۵
۴
۱
۶۱,۶%
۴۹۶
۸۲,۵
۵۵,۶%
۸,۴
گل
امید گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
پاس
دقت پاس
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۲
۱.۳۵
۷
۴
۱۹
۵
۰
۳۸,۴%
۲۹۱
۷۳,۹
۴۴,۴%
۵,۷
نساجی
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
خطیر
۱۲-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ا. حسینی
۷۷-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
دلیری
۵۰-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جان‌ملکی
۴-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سیفی
۵۵-LWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زامهران
۱۰-RWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ترابی
۲۹-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسماعیلی
۸-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بابایی
۸۸-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نونو
۲۲-LS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آزادی
۹-RS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
بیگی
۵-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
برزگر
۸۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حردانی
۳۲-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عباس
۹۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
هوادار
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
حقیقی
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پسندیده
۳۳-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گرامی
۴-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محبی
۶-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سفیدچقایی
۲-LWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
منصوری
۳۷-RWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسلامی‌خواه
۷-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
میری
۱۹-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شجاعیان
۱۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شاکری
۶۰-LS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسلامی
۹۹-RS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
عباسی
۱۴-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
چارمحالی
۷۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پورمحمد
۳-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گودرزی
۸۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بهادر
۶۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین