۱-۱
تاريخ
۱۹ آبان ۱۴۰۲
زمان بازی
۱۵:۰۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
تختی انزلی
آمار کلی بازی
۱
۱.۰۰
۱۶
۴
۱۱
۱
۰
۶۲,۹%
۵۳۷
۸۰,۳
۵۲,۹%
۷,۷
گل
امید گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
پاس
دقت پاس
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۱
۰.۵۳
۵
۲
۱۳
۲
۰
۳۷,۱%
۲۸۸
۶۵,۶
۴۷,۱%
۶,۴
ملوان
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
صداقت
۱۲-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صفرزاده
۷۷-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نورمحمدی
۴-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
باقری
۵-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قاضی‌پور
۱۹-LWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عیدی
۲۰-RWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پ.پورعلی
۲۲-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صادقی
۹۰-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
احمدی
۸۸-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
فداکار
۷-LS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جعفری
۱۱-RS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
رنجبری
۱۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ناییج‌پور
۲-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کاظمین
۱۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
موقری
۲۳-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ا.پورعلی
۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
استقلال خوزستان
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
پورحمیدی
۷۷-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جلالی
۸۰-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هلیچی
۳-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خوشکفا
۷۲-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ساکی
۳۷-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مطلق‌زاده
۶-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شوشتری
۸-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آقایی‌پور
۹-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کوهی
۳۵-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محکم کار
۲۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
باصری
۹۷-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
بارانی
۱۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کاظمی
۲۳-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
طاهری نژاد
۱۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ح احمدی
۶۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین