۱-۱
تاريخ
۱۹ آبان ۱۴۰۲
زمان بازی
۱۵:۰۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
پاس قوامین
آمار کلی بازی
۱
۱.۰۹
۱۴
۵
۹
۰
۰
۴۶,۵%
۴۱۳
۷۶,۰
۴۶,۲%
۶,۴
گل
امید گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
پاس
دقت پاس
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۱
۱.۳۱
۱۶
۳
۹
۱
۰
۵۳,۵%
۴۷۸
۷۷,۰
۵۳,۸%
۷,۷
پیکان
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
ناصری
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
غلامی
۳-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اکبری
۴-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جهانبخش
۲-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صدقی
۲۱-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
باقری
۱۰-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آزاده
۶۶-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نریمان‌جهان
۷-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رنجبر
۲۳-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حق‌دوست
۷۴-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بایرامی
۱۱-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
افخم
۶۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شهیم
۴۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ثابت‌ ایمانی
۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
طاهر
۳۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
دهقان
۷۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
شمس آذر
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
جعفرپور
۲۲-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رضایی
۱۴-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
احمدی
۶-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کریمی
۵-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گودرزی
۲۱-LWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آزادمنش
۷۷-RWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بوصبیح
۲۳-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سرآبادانی
۱۰-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اعرابی
۲۷-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نسایی
۷-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مرادی
۸-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
جعفری
۱۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جعفری
۸۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
امام‌علی
۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محمدی
۳-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
فخریان
۱۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین