۲-۳
تاريخ
۲۸ مهر ۱۴۰۲
زمان بازی
۱۸:۰۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
آزادی
آمار کلی بازی
۳
۲.۵۰
۱۷
۸
۱۶
۲
۰
۶۰,۱%
۴۹۹
۸۴,۴
۵۵,۲%
۸,۳
گل
امید گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
پاس
دقت پاس
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۲
۰.۹۲
۵
۳
۱۳
۳
۰
۳۹,۹%
۳۱۴
۷۴,۲
۴۴,۸%
۶,۰
استقلال
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
حسینی
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مرادمند
۳-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
چشمی
۴-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سلیمی
۶-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سلمانی
۱۷-LWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
یامگا
۱۱-RWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نیک‌نفس
۱۴-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مهری
۸-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رضاوند
۸۸-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رمضانی
۲۳-LS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محمدی
۷-RS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
جلالی
۳۳-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مهدی‌پور
۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مطهری
۷۲-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حردانی
۲-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
امید حامدی‌فر
۲۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
هوادار
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
حقیقی
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محبی
۶-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گرامی
۴-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عبدی
۲۱-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پورمحمد
۳-LWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
منصوری
۳۷-RWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسلامی‌خواه
۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عباسی
۱۴-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کلانتری
۸-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسلامی
۹۹-LS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قاسمی‌نژاد
۹-RS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
شجاعیان
۱۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زاوشی
۱۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مرادی
۱۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بهادر
۶۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شاکری
۶۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین