۰-۲
تاريخ
۰۸ شهریور ۱۴۰۲
زمان بازی
۲۰:۰۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
امام خمینی
آمار کلی بازی
۲
۱.۱۵
۱۰
۴
۹
۱
۰
۵۲,۳%
۳۶۲
۶۶,۰
۵۵,۵%
۷,۵
گل
امید گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
پاس
دقت پاس
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۰
۰.۹۷
۱۲
۴
۱۲
۲
۰
۴۷,۷%
۳۲۳
۶۵,۶
۴۴,۵%
۶,۶
بهترین عملکرد فردی
بازیکن تیم شوت در چارچوب / شوت دقت شوت
رحمان جعفری شمس آذر -- --
امیر نسایی شمس آذر -- --
مهدی لیموچی آلومینیوم اراک -- --
امیر نوری آلومینیوم اراک -- --
مرتضی تبریزی آلومینیوم اراک -- --
آلومینیوم اراک
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
گوهری
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اکبرپور
۱۶-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بدرقه
۷۰-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نوروزی‌فرد
۲۶-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
موسوی
۱۵-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
فخرالدینی
۳۴-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جهان‌کهن
۱۰-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
لطفی
۷۹-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نقی‌زاده
۸-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
لیموچی
۷-LS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
تبریزی
۱۱-RS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
حاجی عیدی
۶۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نوری
۵-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شریفات
۳۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جبیره
۲۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
وطن دوست
۱۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
شمس آذر
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
جعفرپور
۲۲-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محمدی
۳-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
طرهانی
۲-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ربیع‌زاده
۳۳-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گودرزی
۲۱-LWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آزادمنش
۷۷-RWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نسایی
۷-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بوصبیح
۲۳-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اعرابی
۲۷-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
امام‌علی
۹-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مرادی
۸-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
سرآبادانی
۱۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جعفری
۱۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
فخریان
۱۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قهرمانی
۴-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین