۰-۱
تاريخ
۱۰ اسفند ۱۴۰۱
زمان بازی
۱۶:۰۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
شهدا فولاد خوزستان
آمار کلی بازی
۱
۱.۲۳
۱۰
۲
۷
۲
۰
۶۴,۲%
۳۸۶
۸۳,۴
۵۰,۷%
۷,۱
گل
امید گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
پاس
دقت پاس
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۰
۰.۱۴
۴
۰
۸
۲
۰
۳۵,۸%
۱۹۷
۷۲,۶
۴۹,۳%
۶,۸
بهترین عملکرد فردی
بازیکن تیم شوت در چارچوب / شوت دقت شوت
عارف آقاسی فولاد -- --
ساسان انصاری فولاد -- --
الکس آلگریا فولاد -- --
وحید حیدریه فولاد -- --
روبرتو تورس مورالس فولاد -- --
فولاد
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
کنت
۲۵-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آقایی
۷۷-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آقاسی
۳۳-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شاه‌عباسی
۶-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شیری
۲-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آبشک
۱۳-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
دژاگه
۲۴-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
تورس
۳۱-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پهلوان
۱۴-LM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
انصاری
۳-RM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آلگریا
۹۰-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
کوشکی
۲۳-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
غبیشاوی
۱۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حیدریه
۵۰-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نجاریان
۲۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
ملوان
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
صادقی
۱۲-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قاضی‌پور
۱۹-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ناییج‌پور
۵۵-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کریمی
۵-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عیدی
۲۰-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مطلق‌زاده
۶۶-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بارانی
۷۰-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بازگیر
۷-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کاظمین
۱۷-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
احمدی
۸۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
فداکار
۳۷-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
مومنی
۹۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جهانی
۲۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شهیم
۷۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رنجبر
۱۵-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین