فولاد

بازیکنان برتر

بازیکن گل / شوت نرخ تبدیل شوت به گل
محمد آبشک -- --
مجید علیاری -- --
آیاندا پاتوسی -- --
علی قربانی -- --
ساسان انصاری -- --
پاس گل
خشونت
عارف آقاسی -- --
محمد آبشک -- --
مهدی شیری -- --
وریا غفوری -- --
علی قربانی -- --
حضور در زمین
موسی کولیبالی --
عارف آقاسی --
مجید علیاری --
سعید آقایی --
کریستوفر کنت --

بازی‌ها

آمار تفکیکی تیم

عملکرد تعداد رتبه
مالکیت توپ -- --
شوت -- --
شوت در چارچوب -- --
نرخ تبدیل شوت به گل -- --
دقت شوت -- --
عملکرد تعداد رتبه
پاس -- --
دقت پاس -- --
دریبل موفق -- --
تکل موفق -- --
نبرد هوایی موفق -- --
خطا -- --

آمار دروازبان‌ها

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور میانگین گل خورده کلین شیت خشونت مهار پنالتی بازیکن برتر امتیاز
کنت
۳۲-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۴
غلام‌زاده
۲۲-
-- -- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
گردان
۳۸-
-- -- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور تعداد مهار درصد مهار دقت پاس پاس کلیدی اشتباه امتیاز
کنت
۳۲-GK-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۴
غلام‌زاده
۲۲-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
گردان
۳۸-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰

آمار بازیکنان

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور گل پاس گل خشونت کسب پنالتی بازیکن برتر امتیاز
۱ آبشک
۳۵-DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۰
۱ آقاسی
۲۵-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۷
۱ پهلوان
۲۹-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۶
۱ غفوری
۳۴-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۶
۱ آقایی
۲۷-LB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۳
۱ عبداله‌زاده
۲۹-DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۸
۱ انصاری
۳۱-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۴
۱ حیدریه
۲۹-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ خلعتبری
۳۸-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ اسماعیلی
۲۸-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور شوت پاس کلیدی عملکرد دفاعی نبرد پیروز اشتباه دفاعی امتیاز
۱ آبشک
۳۵-DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۰
۲ آقاسی
۲۵-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۷
۳ پهلوان
۲۹-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۶
۴ غفوری
۳۴-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۶
۵ آقایی
۲۷-LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۳
۶ عبداله‌زاده
۲۹-DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۸
۷ انصاری
۳۱-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۴
۸ حیدریه
۲۹-
-- -- -- -- -- -- -- -
۹ خلعتبری
۳۸-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱۰ اسماعیلی
۲۸-
-- -- -- -- -- -- -- -
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور لمس توپ موفقیت در نبردها شوت در چارچوب دقت پاس نبرد هوایی موفق امتیاز
۱ آبشک
۳۵-DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۰
۱ آقاسی
۲۵-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۷
۱ پهلوان
۲۹-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۶
۱ غفوری
۳۴-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۶
۱ آقایی
۲۷-LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۳
۱ عبداله‌زاده
۲۹-DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۸
۱ انصاری
۳۱-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۴
۱ حیدریه
۲۹-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ خلعتبری
۳۸-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ اسماعیلی
۲۸-
-- -- -- -- -- -- -- -

کارنامه آماری تیم

امتیاز --
گل زده --
گل خورده --
شوت --
شوت متحمل شده --
مالکیت توپ --
دقت پاس --
موفقيت در نبردها --
موفقیت در نبردهوایی --
کارت
--
--

توییت


توییت | محمد آبشک پس از ۹ فصل موفق به زدن گل در لیگ برتر شد

۱۴۰۰/۰۴/۲۰

توییت | ساسان انصاری به هیچ تیمی بیشتر از تراکتور گل نزده است (۶ گل)

۱۴۰۰/۰۳/۰۵

توییت | زبیر نیک‌نفس برای اولین بار در یک بازی هم گل زد و هم پاس‌گل داد.

۱۳۹۹/۱۱/۲۵

توییت | آمار موسی کولی‌بالی در لیگ بیستم (تا نیم‌فصل): 3 گل، 2 پاس‌گل، کسب یک پنالتی

۱۳۹۹/۱۱/۲۵

توییت | ساسان انصاری به هیچ دروازه‌بانی بیشتر از میلاد فراهانی گل نزده است(6 گل)

۱۳۹۹/۱۱/۲۵