فولاد

بازیکنان برتر

بازیکن گل / شوت نرخ تبدیل شوت به گل
مجید علیاری -- --
علی قربانی -- --
آیاندا پاتوسی -- --
حمید بوحمدان -- --
موسی کولیبالی -- --
خشونت
علیرضا کوشکی -- --
محمد آبشک -- --
مجید علیاری -- --
آیاندا پاتوسی -- --
مهدی شیری -- --

بازی‌ها

آمار تفکیکی تیم

عملکرد تعداد رتبه
مالکیت توپ -- --
شوت -- --
شوت در چارچوب -- --
نرخ تبدیل شوت به گل -- --
دقت شوت -- --
عملکرد تعداد رتبه
پاس -- --
دقت پاس -- --
دریبل موفق -- --
تکل موفق -- --
نبرد هوایی موفق -- --
خطا -- --

آمار دروازبان‌ها

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور میانگین گل خورده کلین شیت خشونت مهار پنالتی بازیکن برتر امتیاز
کنت
۳۲-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۰
گردان
۳۸-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۲
غلام‌زاده
۲۲-
-- -- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور تعداد مهار درصد مهار دقت پاس پاس کلیدی اشتباه امتیاز
کنت
۳۲-GK-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۰
گردان
۳۸-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۲
غلام‌زاده
۲۲-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰

آمار بازیکنان

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور گل پاس گل خشونت کسب پنالتی بازیکن برتر امتیاز
۱ علیاری
۲۶-ST-,LM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۷
۱ قربانی
۳۲-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۴
۱ پهلوان
۲۹-AM-,LM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۸
۱ انصاری
۳۱-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۱
۱ کولیبالی
۲۹-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۰
۱ بوحمدان
۳۳-AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۵
۱ پاتوسی
۳۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۴
۱ آقاسی
۲۵-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۱
۱ کوشکی
۲۲-AM-,RM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۹
۱ آبشک
۳۵-DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۶
۱ غفوری
۳۵-AM-,RM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۵
۱ آقایی
۲۷-LB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۱
۱ شیری
۳۱-RB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۱
۱ دژاگه
۳۶-AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۷
۱ دلفی
۲۲-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۷
۱ عبداله‌زاده
۲۹-DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۵
۱ والی
۳۵-AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۲
۱ شاه‌عباسی
۲۳-LB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۵,۹۳
۱ حیدریه
۲۹-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۵,۹۰
۱ خلعتبری
۳۹-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ باویه
۲۰-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ اسماعیلی
۲۸-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ باقرپور
۲۵-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ کی‌شمس
۲۳-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ نجاریان
۲۴-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
۱ غبیشاوی
۲۲-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
۱ حزباوی
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور شوت پاس کلیدی عملکرد دفاعی نبرد پیروز اشتباه دفاعی امتیاز
۱ علیاری
۲۶-ST-,LM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۷
۲ قربانی
۳۲-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۴
۳ پهلوان
۲۹-AM-,LM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۸
۴ انصاری
۳۱-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۱
۵ کولیبالی
۲۹-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۰
۶ بوحمدان
۳۳-AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۵
۷ پاتوسی
۳۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۴
۸ آقاسی
۲۵-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۱
۹ کوشکی
۲۲-AM-,RM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۹
۱۰ آبشک
۳۵-DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۶
۱۱ غفوری
۳۵-AM-,RM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۵
۱۲ آقایی
۲۷-LB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۱
۱۳ شیری
۳۱-RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۱
۱۴ دژاگه
۳۶-AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۷
۱۵ دلفی
۲۲-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۷
۱۶ عبداله‌زاده
۲۹-DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۵
۱۷ والی
۳۵-AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۲
۱۸ شاه‌عباسی
۲۳-LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۵,۹۳
۱۹ حیدریه
۲۹-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۵,۹۰
۲۰ خلعتبری
۳۹-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۱ باویه
۲۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۲ اسماعیلی
۲۸-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۳ باقرپور
۲۵-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۴ کی‌شمس
۲۳-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۵ نجاریان
۲۴-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
۲۶ غبیشاوی
۲۲-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
۲۷ حزباوی
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور لمس توپ موفقیت در نبردها شوت در چارچوب دقت پاس نبرد هوایی موفق امتیاز
۱ علیاری
۲۶-ST-,LM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۷
۱ قربانی
۳۲-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۴
۱ پهلوان
۲۹-AM-,LM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۸
۱ انصاری
۳۱-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۱
۱ کولیبالی
۲۹-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۰
۱ بوحمدان
۳۳-AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۵
۱ پاتوسی
۳۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۴
۱ آقاسی
۲۵-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۱
۱ کوشکی
۲۲-AM-,RM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۹
۱ آبشک
۳۵-DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۶
۱ غفوری
۳۵-AM-,RM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۵
۱ آقایی
۲۷-LB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۱
۱ شیری
۳۱-RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۱
۱ دژاگه
۳۶-AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۷
۱ دلفی
۲۲-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۷
۱ عبداله‌زاده
۲۹-DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۵
۱ والی
۳۵-AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۲
۱ شاه‌عباسی
۲۳-LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۵,۹۳
۱ حیدریه
۲۹-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۵,۹۰
۱ خلعتبری
۳۹-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ باویه
۲۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ اسماعیلی
۲۸-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ باقرپور
۲۵-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ کی‌شمس
۲۳-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ نجاریان
۲۴-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
۱ غبیشاوی
۲۲-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
۱ حزباوی
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰

کارنامه آماری تیم

امتیاز --
گل زده --
گل خورده --
شوت --
شوت متحمل شده --
مالکیت توپ --
دقت پاس --
موفقيت در نبردها --
موفقیت در نبردهوایی --
کارت
--
--

توییت


توییت | محمد آبشک پس از ۹ فصل موفق به زدن گل در لیگ برتر شد

۱۴۰۰/۰۴/۲۰

توییت | ساسان انصاری به هیچ تیمی بیشتر از تراکتور گل نزده است (۶ گل)

۱۴۰۰/۰۳/۰۵

توییت | زبیر نیک‌نفس برای اولین بار در یک بازی هم گل زد و هم پاس‌گل داد.

۱۳۹۹/۱۱/۲۵

توییت | آمار موسی کولی‌بالی در لیگ بیستم (تا نیم‌فصل): 3 گل، 2 پاس‌گل، کسب یک پنالتی

۱۳۹۹/۱۱/۲۵

توییت | ساسان انصاری به هیچ دروازه‌بانی بیشتر از میلاد فراهانی گل نزده است(6 گل)

۱۳۹۹/۱۱/۲۵