ملوان

بازیکنان برتر

بازیکن گل / شوت نرخ تبدیل شوت به گل
سجاد بازگیر -- --
مهدی مومنی -- --
مهران احمدی -- --
مسعود کاظمین -- --
مجید عیدی -- --
حضور در زمین
مجید عیدی --
سجاد بازگیر --
مهران احمدی --
ایمان صادقی --
سعید کریمی --

بازی‌ها

آمار تفکیکی تیم

عملکرد تعداد رتبه
مالکیت توپ -- --
شوت -- --
شوت در چارچوب -- --
نرخ تبدیل شوت به گل -- --
دقت شوت -- --
عملکرد تعداد رتبه
پاس -- --
دقت پاس -- --
دریبل موفق -- --
تکل موفق -- --
نبرد هوایی موفق -- --
خطا -- --

آمار دروازبان‌ها

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور میانگین گل خورده کلین شیت خشونت مهار پنالتی بازیکن برتر امتیاز
صادقی
۳۰-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۳
حیدری
۳۱-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۵
صداقت
۲۱-
-- -- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور تعداد مهار درصد مهار دقت پاس پاس کلیدی اشتباه امتیاز
صادقی
۳۰-GK-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۳
حیدری
۳۱-GK-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۵
صداقت
۲۱-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰

آمار بازیکنان

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور گل پاس گل خشونت کسب پنالتی بازیکن برتر امتیاز
۱ بازگیر
۲۸-AM-,ST-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۵
۱ خوشکفا
۲۵-AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۲
۱ مومنی
۳۷-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۹
۱ عیدی
۰-RB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۸
۱ احمدی
۲۴-AM-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۴
۱ مطلق‌زاده
۲۸-AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۱
۱ کاظمین
۲۵-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۹
۱ م. قادری
۲۲-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۶
۱ بارانی
۳۰-DM-,AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۱
۱ جهانی
۳۳-AM-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۰
۱ انبساطی
۲۵-AM-,DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۹
۱ شعبانلو
۲۷-DM-,AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۸
۱ حسینی
۳۲-AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۴
۱ کریمی
۲۵-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۲
۱ ناییج‌پور
۲۶-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۲
۱ فداکار
۲۴-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۱
۱ قاضی‌پور
۲۵-LB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۸
۱ صیاد
۲۵-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۶
۱ ایمانی
۳۰-AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۵
۱ تفضلی
۲۴-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۱
۱ خلج
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ حسنی
۱-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ بردبار
۱۸-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ علافی
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ پسندیده
۲۳-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ نافذ
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ موقری
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
۱ یحیی‌زاده
۲۴-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور شوت پاس کلیدی عملکرد دفاعی نبرد پیروز اشتباه دفاعی امتیاز
۱ بازگیر
۲۸-AM-,ST-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۵
۲ خوشکفا
۲۵-AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۲
۳ مومنی
۳۷-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۹
۴ عیدی
۰-RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۸
۵ احمدی
۲۴-AM-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۴
۶ مطلق‌زاده
۲۸-AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۱
۷ کاظمین
۲۵-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۹
۸ م. قادری
۲۲-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۶
۹ بارانی
۳۰-DM-,AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۱
۱۰ جهانی
۳۳-AM-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۰
۱۱ انبساطی
۲۵-AM-,DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۹
۱۲ شعبانلو
۲۷-DM-,AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۸
۱۳ حسینی
۳۲-AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۴
۱۴ کریمی
۲۵-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۲
۱۵ ناییج‌پور
۲۶-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۲
۱۶ فداکار
۲۴-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۱
۱۷ قاضی‌پور
۲۵-LB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۸
۱۸ صیاد
۲۵-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۶
۱۹ ایمانی
۳۰-AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۵
۲۰ تفضلی
۲۴-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۱
۲۱ خلج
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۲ حسنی
۱-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۳ بردبار
۱۸-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۴ علافی
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۵ پسندیده
۲۳-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۶ نافذ
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۷ موقری
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
۲۸ یحیی‌زاده
۲۴-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور لمس توپ موفقیت در نبردها شوت در چارچوب دقت پاس نبرد هوایی موفق امتیاز
۱ بازگیر
۲۸-AM-,ST-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۵
۱ خوشکفا
۲۵-AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۲
۱ مومنی
۳۷-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۹
۱ عیدی
۰-RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۸
۱ احمدی
۲۴-AM-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۴
۱ مطلق‌زاده
۲۸-AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۱
۱ کاظمین
۲۵-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۹
۱ م. قادری
۲۲-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۶
۱ بارانی
۳۰-DM-,AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۱
۱ جهانی
۳۳-AM-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۰
۱ انبساطی
۲۵-AM-,DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۹
۱ شعبانلو
۲۷-DM-,AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۸
۱ حسینی
۳۲-AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۴
۱ کریمی
۲۵-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۲
۱ ناییج‌پور
۲۶-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۲
۱ فداکار
۲۴-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۱
۱ قاضی‌پور
۲۵-LB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۸
۱ صیاد
۲۵-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۶
۱ ایمانی
۳۰-AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۵
۱ تفضلی
۲۴-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۱
۱ خلج
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ حسنی
۱-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ بردبار
۱۸-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ علافی
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ پسندیده
۲۳-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ نافذ
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ موقری
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
۱ یحیی‌زاده
۲۴-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰

کارنامه آماری تیم

امتیاز --
گل زده --
گل خورده --
شوت --
شوت متحمل شده --
مالکیت توپ --
دقت پاس --
موفقيت در نبردها --
موفقیت در نبردهوایی --
کارت
--
--