۰-۱
تاريخ
۱۰ دی ۱۴۰۱
زمان بازی
۱۴:۰۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
انقلاب
آمار کلی بازی
۱
۰.۶۳
۷
۱
۶
۳
۰
۳۸,۲%
۱۴۷
۷۲,۱
۵۰,۶%
۷,۴
گل
امید گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
پاس
دقت پاس
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۰
۰.۷۴
۹
۴
۷
۲
۰
۶۱,۸%
۲۶۴
۷۹,۵
۴۹,۴%
۶,۵
پیکان
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
کرمانشاهی
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
م. فلاح
۷-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بدرقه
۱۶-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شبانی
۶-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
س.فلاح
۴-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جهانبخش
۲-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ثابت‌ ایمانی
۸-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
لطفی
۷۹-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حق‌دوست
۷۴-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صالحی
۹-LS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
تمیروف
۷۰-RS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
کاظمی
۲۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آزاده
۶۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
باقری
۱۴-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
لیموچی
۲۳-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حسینی
۱۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
سپاهان
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
نیازمند
۷۶-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زکی‌پور
۱۸-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نیلسون
۹۱-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
دانشگر
۵۸-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رضائیان
۹-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ریگی
۶-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نورافکن
۱۹-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کریمی
۲۱-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
احمدزاده
۱۰-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
علی‌نژاد
۸۱-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مغانلو
۷۰-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
سلمانی
۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حسینی
۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قربانی
۶۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مرادی
۲۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین