سپاهان

بازیکنان برتر

بازیکن گل / شوت نرخ تبدیل شوت به گل
رامین رضائیان -- --
شهریار مغانلو -- --
عیسی مرادی -- --
یاسین سلمانی -- --
میلاد زکی‌پور -- --

بازی‌ها

آمار تفکیکی تیم

عملکرد تعداد رتبه
مالکیت توپ -- --
شوت -- --
شوت در چارچوب -- --
نرخ تبدیل شوت به گل -- --
دقت شوت -- --
عملکرد تعداد رتبه
پاس -- --
دقت پاس -- --
دریبل موفق -- --
تکل موفق -- --
نبرد هوایی موفق -- --
خطا -- --

آمار دروازبان‌ها

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور میانگین گل خورده کلین شیت خشونت مهار پنالتی بازیکن برتر امتیاز
نیازمند
۲۷-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۹
مظاهری
۳۳-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۳
میرزازاد
۲۵-
-- -- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور تعداد مهار درصد مهار دقت پاس پاس کلیدی اشتباه امتیاز
نیازمند
۲۷-GK-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۹
مظاهری
۳۳-GK-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۳
میرزازاد
۲۵-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰

آمار بازیکنان

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور گل پاس گل خشونت کسب پنالتی بازیکن برتر امتیاز
۱ ر.رضائیان
۳۲-RB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۸
۱ ریگی
۳۱-DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۱
۱ مغانلو
۲۷-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۳
۱ مرادی
۰-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۸
۱ حسینی
۳۳-AM-,RW-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۸
۱ احمدزاده
۳۰-RW-,AM-,CM-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۷
۱ سلمانی
۲۰-CM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۸
۱ نورافکن
۲۵-LB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۸
۱ زکی‌پور
۲۷-AM-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۷
۱ علی‌محمدی
۳۲-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۶
۱ دانشگر
۲۸-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۴
۱ کریمی
۲۶-CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۱
۱ علی‌نژاد
۲۹-LW-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۹
۱ داسیلویرا
۳۱-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۸
۱ قربانی
۲۱-AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۸
۱ نیلسون
۳۱-AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۷
۱ کامسوبا
۲۶-AM-,LW-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۵
۱ فرناندز
۳۶-AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۲
۱ یوسفی
۲۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۱
۱ بختیاری
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ سرشوق
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ رجبی
۲۵-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ شوشتری
۲۹-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ مهدی‌زاده
۲۸-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ نژادمهدی
۳۰-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ صادقی
۲۳-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ رنجبر
۲۲-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ محکم کار
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور شوت پاس کلیدی عملکرد دفاعی نبرد پیروز اشتباه دفاعی امتیاز
۱ ر.رضائیان
۳۲-RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۸
۲ ریگی
۳۱-DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۱
۳ مغانلو
۲۷-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۳
۴ مرادی
۰-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۸
۵ حسینی
۳۳-AM-,RW-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۸
۶ احمدزاده
۳۰-RW-,AM-,CM-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۷
۷ سلمانی
۲۰-CM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۸
۸ نورافکن
۲۵-LB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۸
۹ زکی‌پور
۲۷-AM-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۷
۱۰ علی‌محمدی
۳۲-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۶
۱۱ دانشگر
۲۸-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۴
۱۲ کریمی
۲۶-CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۱
۱۳ علی‌نژاد
۲۹-LW-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۹
۱۴ داسیلویرا
۳۱-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۸
۱۵ قربانی
۲۱-AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۸
۱۶ نیلسون
۳۱-AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۷
۱۷ کامسوبا
۲۶-AM-,LW-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۵
۱۸ فرناندز
۳۶-AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۲
۱۹ یوسفی
۲۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۱
۲۰ بختیاری
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۱ سرشوق
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۲ رجبی
۲۵-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۳ شوشتری
۲۹-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۴ مهدی‌زاده
۲۸-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۵ نژادمهدی
۳۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۶ صادقی
۲۳-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۷ رنجبر
۲۲-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۸ محکم کار
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور لمس توپ موفقیت در نبردها شوت در چارچوب دقت پاس نبرد هوایی موفق امتیاز
۱ ر.رضائیان
۳۲-RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۸
۱ ریگی
۳۱-DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۱
۱ مغانلو
۲۷-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۳
۱ مرادی
۰-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۸
۱ حسینی
۳۳-AM-,RW-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۸
۱ احمدزاده
۳۰-RW-,AM-,CM-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۷
۱ سلمانی
۲۰-CM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۸
۱ نورافکن
۲۵-LB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۸
۱ زکی‌پور
۲۷-AM-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۷
۱ علی‌محمدی
۳۲-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۶
۱ دانشگر
۲۸-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۴
۱ کریمی
۲۶-CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۱
۱ علی‌نژاد
۲۹-LW-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۹
۱ داسیلویرا
۳۱-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۸
۱ قربانی
۲۱-AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۸
۱ نیلسون
۳۱-AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۷
۱ کامسوبا
۲۶-AM-,LW-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۵
۱ فرناندز
۳۶-AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۲
۱ یوسفی
۲۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۱
۱ بختیاری
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ سرشوق
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ رجبی
۲۵-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ شوشتری
۲۹-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ مهدی‌زاده
۲۸-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ نژادمهدی
۳۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ صادقی
۲۳-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ رنجبر
۲۲-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ محکم کار
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -

کارنامه آماری تیم

امتیاز --
گل زده --
گل خورده --
شوت --
شوت متحمل شده --
مالکیت توپ --
دقت پاس --
موفقيت در نبردها --
موفقیت در نبردهوایی --
کارت
--
--

توییت


توییت | محرم نویدکیا در سپاهان 100 امتیازی شد: چهارمین مربی امتیازآور سپاهان در لیگ برتر.

۱۴۰۰/۱۲/۱۸

توییت | سپاهان به اندازه 11 بازی قبلی در لیگ، از گل‌گهر گل خورد (4)

۱۴۰۰/۰۹/۱۶

توییت | سپاهان (مقابل گل‌گهر) پس از 39 بازی، نیمه اول بازنده به رختکن رفت

۱۴۰۰/۰۹/۱۶

توییت | فرشاد احمدزاده بعد از هفت فصل، در لیگ برتر پنالتی با خطای پنالتی متوقف شد

۱۴۰۰/۰۸/۱۵

توییت | یامگا بیست‌وپنجمین بازیکن خارجی استقلال که در لیگ برتر گل زد. ۲۲ بازیکن خارجی برای پرسپولیس و سپاهان در لیگ برتر گل زده‌اند

۱۴۰۰/۰۸/۰۶