۱-۰
تاريخ
۱۹ شهریور ۱۴۰۱
زمان بازی
۱۷:۳۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
پاس قوامین
آمار کلی بازی
۰
۰.۴۳
۱۰
۲
۱۲
۲
۰
۵۱,۷%
۴۲۶
۷۷,۹
۴۹,۷%
۶,۵
گل
امید گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
پاس
دقت پاس
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۱
۰.۲۵
۷
۱
۲۹
۴
۰
۴۸,۳%
۳۸۹
۷۹,۲
۵۰,۳%
۷,۲
پیکان
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
ناصری
۲۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
طاهر
۳۰-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نوروزی‌فرد
۵-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
س.فلاح
۴-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جهانبخش
۲-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
باقری
۱۴-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ثابت‌ ایمانی
۸-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
لطفی
۷۹-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رمضانی
۱۹-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حق‌دوست
۷۴-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
تمیروف
۷۰-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
حسینی
۱۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عزیزی
۸۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کاظمی
۲۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صالحی
۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اوکلو
۹۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
گل گهر
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
فروزان
۶۸-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
درخشان‌مهر
۲۴-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سهرابیان
۳-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زاهدی
۲۶-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
تیکدری‌نژاد
۵۳-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پورعلی
۸۸-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خدابنده‌‌لو
۷۸-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
باگناما
۹۰-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شکاری
۹-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
وسلی
۱۹-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کیروش
۹۹-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
تبریزی
۱۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مصلح
۶۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عاشوری
۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گلزاری
۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آرتا
۵-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین