۰-۱
تاريخ
۱۴ فروردین ۱۴۰۱
زمان بازی
۲۰:۳۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
یادگارامام
آمار کلی بازی
۱
۰.۲۷
۷
۲
۱۷
۲
۰
۴۳,۸%
۳۱۵
۷۲,۴
۴۸,۳%
۷,۴
گل
امید گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
پاس
دقت پاس
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۰
۲.۰۴
۱۷
۶
۱۹
۴
۰
۵۶,۲%
۴۵۱
۷۸,۵
۵۱,۷%
۷,۰
تراکتور
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
اخباری
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مسلمی‌پور
۷۷-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آقاجانپور
۳-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آ. قادری
۱۳-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ناصری
۱۷-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رزاق‌پور
۲-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کیانی
۶۶-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نریمان‌جهان
۷-LM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
فتحی
۱۸-RM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بابایی
۱۰-LS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عباس‌زاده
۳۳-RS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
سلامی
۹۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
م. قادری
۹۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بلبلی
۷۲-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
م. قنبری
۲۴-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حسینی
۵-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
مس رفسنجان
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
الرشیدی
۸۸-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ترکمان
۷۷-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کعبی
۴-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
توکلی
۱۴-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محمدی‌مهر
۴۴-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جعفری
۱۷-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پورامینی
۸-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رضایی
۱۱-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
علیاری
۷-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آذرباد
۲۳-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
منشا
۹۹-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
سلیمان
۷۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
امام‌علی
۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسلامی‌خواه
۱۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سلیمانی
۹۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین