تراکتور

بازیکنان برتر

بازیکن گل / شوت نرخ تبدیل شوت به گل
پیمان بابایی -- --
محمد عباس‌زاده -- --
سامان نریمان‌جهان -- --
اکبر ایمانی -- --
بهزاد سلامی -- --

بازی‌ها

آمار تفکیکی تیم

عملکرد تعداد رتبه
مالکیت توپ -- --
شوت -- --
شوت در چارچوب -- --
نرخ تبدیل شوت به گل -- --
دقت شوت -- --
عملکرد تعداد رتبه
پاس -- --
دقت پاس -- --
دریبل موفق -- --
تکل موفق -- --
نبرد هوایی موفق -- --
خطا -- --

آمار دروازبان‌ها

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور میانگین گل خورده کلین شیت خشونت مهار پنالتی بازیکن برتر امتیاز
اخباری
۲۸-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۷
سالاری
۳۴-
-- -- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور تعداد مهار درصد مهار دقت پاس پاس کلیدی اشتباه امتیاز
اخباری
۲۸-GK-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۷
سالاری
۳۴-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰

آمار بازیکنان

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور گل پاس گل خشونت کسب پنالتی بازیکن برتر امتیاز
۱ ایمانی
۲۹-DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۱
۱ بابایی
۲۶-LM-,AM-,ST-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۶
۱ محمدی
۳۰-AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۷
۱ حسینی
۳۱-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۶
۱ نریمان‌جهان
۳۰-DM-,AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۲
۱ ناصری
۲۹-RB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۱
۱ قادری
۲۳-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۹
۱ عباس‌زاده
۳۱-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۶
۱ باستانی
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۵
۱ مسلمی‌پور
۲۴-RB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۰
۱ رزاق‌پور
۲۴-LB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۹
۱ فتحی
۲۱-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۵
۱ دهقانی
۲۳-RW-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۸
۱ ثاقبی
۲۸-DM-,AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۶
۱ سلامی
۱۹-CB-,AM-,DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۸
۱ قادری
۲۱-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۶
۱ واسعی
۲۶-RM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۴
۱ دشتی
۲۷-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۵,۹۸
۱ ایران‌خواه
۲۰-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۵,۷۲
۱ کریم‌آذر
۱۹-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ سیف احمدی
۲۲-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ خرم‌الحسینی
۲۴-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ اسدی
۲۸-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ م. قنبری
۲۳-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ نجفی
۲۱-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ قنبری
۲۶-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- -۱,۱۴
۱ عبداله‌زاده
۲۸-
-- -- -- -- -- -- -- -- -۱,۱۷
۱ بوحمدان
۳۲-
-- -- -- -- -- -- -- -- -۱,۱۹
۱ حبیبی‌نژاد
۲۶-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- -۱,۱۹
۱ حیدری
۳۰-
-- -- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
۱ ابراهیم‌زاده
۱۷-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور شوت پاس کلیدی عملکرد دفاعی نبرد پیروز اشتباه دفاعی امتیاز
۱ ایمانی
۲۹-DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۱
۲ بابایی
۲۶-LM-,AM-,ST-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۶
۳ محمدی
۳۰-AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۷
۴ حسینی
۳۱-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۶
۵ نریمان‌جهان
۳۰-DM-,AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۲
۶ ناصری
۲۹-RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۱
۷ قادری
۲۳-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۹
۸ عباس‌زاده
۳۱-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۶
۹ باستانی
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۵
۱۰ مسلمی‌پور
۲۴-RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۰
۱۱ رزاق‌پور
۲۴-LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۹
۱۲ فتحی
۲۱-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۵
۱۳ دهقانی
۲۳-RW-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۸
۱۴ ثاقبی
۲۸-DM-,AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۶
۱۵ سلامی
۱۹-CB-,AM-,DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۸
۱۶ قادری
۲۱-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۶
۱۷ واسعی
۲۶-RM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۴
۱۸ دشتی
۲۷-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۵,۹۸
۱۹ ایران‌خواه
۲۰-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۵,۷۲
۲۰ کریم‌آذر
۱۹-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۱ سیف احمدی
۲۲-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۲ خرم‌الحسینی
۲۴-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۳ اسدی
۲۸-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۴ م. قنبری
۲۳-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۵ نجفی
۲۱-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۶ قنبری
۲۶-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۱۴
۲۷ عبداله‌زاده
۲۸-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۱۷
۲۸ بوحمدان
۳۲-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۱۹
۲۹ حبیبی‌نژاد
۲۶-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۱۹
۳۰ حیدری
۳۰-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
۳۱ ابراهیم‌زاده
۱۷-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور لمس توپ موفقیت در نبردها شوت در چارچوب دقت پاس نبرد هوایی موفق امتیاز
۱ ایمانی
۲۹-DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۱
۱ بابایی
۲۶-LM-,AM-,ST-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۶
۱ محمدی
۳۰-AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۷
۱ حسینی
۳۱-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۶
۱ نریمان‌جهان
۳۰-DM-,AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۲
۱ ناصری
۲۹-RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۱
۱ قادری
۲۳-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۹
۱ عباس‌زاده
۳۱-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۶
۱ باستانی
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۵
۱ مسلمی‌پور
۲۴-RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۰
۱ رزاق‌پور
۲۴-LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۹
۱ فتحی
۲۱-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۵
۱ دهقانی
۲۳-RW-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۸
۱ ثاقبی
۲۸-DM-,AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۶
۱ سلامی
۱۹-CB-,AM-,DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۸
۱ قادری
۲۱-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۶
۱ واسعی
۲۶-RM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۴
۱ دشتی
۲۷-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۵,۹۸
۱ ایران‌خواه
۲۰-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۵,۷۲
۱ کریم‌آذر
۱۹-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ سیف احمدی
۲۲-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ خرم‌الحسینی
۲۴-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ اسدی
۲۸-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ م. قنبری
۲۳-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ نجفی
۲۱-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ قنبری
۲۶-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۱۴
۱ عبداله‌زاده
۲۸-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۱۷
۱ بوحمدان
۳۲-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۱۹
۱ حبیبی‌نژاد
۲۶-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۱۹
۱ حیدری
۳۰-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
۱ ابراهیم‌زاده
۱۷-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰

کارنامه آماری تیم

امتیاز --
گل زده --
گل خورده --
شوت --
شوت متحمل شده --
مالکیت توپ --
دقت پاس --
موفقيت در نبردها --
موفقیت در نبردهوایی --
کارت
--
--

توییت


توییت | تراکتور با هدایت فیروز کریمی برای اولین بار در لیگ (مقابل استقلال) موفق به گلزنی در یک بازی نشد.

۱۴۰۰/۰۸/۱۰

توییت | تراکتور برای نخستین بار از لیگ پانزدهم موفق به گلزنی به پرسپولیس در استادیوم آزادی شد

۱۴۰۰/۰۵/۰۴

توییت | تراکتور در تاریخ لیگ برتر از هیچ تیمی بیشتر از استقلال گل نخورده است (36 گل)

۱۴۰۰/۰۴/۱۶

توییت | محمد عباس‌زاده در لیگ برتر به هیچ دروازه‌بانی بیشتر از شهاب گردان گل نزده است (۳گل)

۱۴۰۰/۰۴/۰۹

توییت | پدیده با ۶ بار غلبه بر تراکتور هیچ تیمی را در لیگ برتر بیش از این شکست نداده است

۱۴۰۰/۰۴/۰۶