فایز الرشیدی

پست: دروازبان شماره پیراهن: ۸۸
قد: -- ملیت: عمان

پست‌های بازیکن

پست تعداد بازی گل پاس گل کارت امتیاز

آخرین بازی‌ها

رویدادهای کلیدی امتیاز
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین

آمار تفکیکی

عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
کلین شیت
میانگین گل خورده
اشتباه
دقت پاس
تعداد مهار
درصد مهار

عملکرد

هفته لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی خطا رویداد های کلیدی امتیاز
هفته اول
سپاهان /مس رفسنجان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۹
هفته سوم
فولاد /مس رفسنجان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۳
هفته هفتم
مس رفسنجان/هوادار
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۳۲
هفته هشتم
ذوب آهن /مس رفسنجان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۴۹
هفته نهم
مس رفسنجان/تراکتور
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۳
هفته پانزدهم
مس رفسنجان/پیکان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۰
هفته شانزدهم
مس رفسنجان/سپاهان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۸۱
هفته بیست و یکم
مس رفسنجان/نفت مسجدسلیمان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۶
هفته بیست و دوم
هوادار/مس رفسنجان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۸
هفته بیست و سوم
مس رفسنجان/ذوب آهن
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۸
هفته بیست وچهارم
تراکتور/مس رفسنجان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۷
هفته بیست و پنجم
مس رفسنجان/فجر سپاسی
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۵
هفته بیست و ششم
نساجی/مس رفسنجان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۳
هفته بیست و هفتم
مس رفسنجان/گل گهر
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۰۱
هفته بیست و هشتم
صنعت نفت /مس رفسنجان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۳
هفته بیست و نهم
مس رفسنجان/استقلال
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۴
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین