مس رفسنجان

بازیکنان برتر

بازیکن گل / شوت نرخ تبدیل شوت به گل
گادوین منشا -- --
عقیل کعبی -- --
مجید علیاری -- --
مهدی حسینی -- --
مهدی کیانی -- --
پاس گل
محسن آذرباد --
مهدی حسینی --
خشونت
مهدی کیانی -- --
مهرداد رضایی -- --
فرشاد محمدی‌مهر -- --
مهدی ترکمان -- --
مهدی حسینی -- --
حضور در زمین
شاهین توکلی --
مهدی حسینی --
مهدی کیانی --
عقیل کعبی --
فراز امام‌علی --

بازی‌ها

آمار تفکیکی تیم

عملکرد تعداد رتبه
مالکیت توپ -- --
شوت -- --
شوت در چارچوب -- --
نرخ تبدیل شوت به گل -- --
دقت شوت -- --
عملکرد تعداد رتبه
پاس -- --
دقت پاس -- --
دریبل موفق -- --
تکل موفق -- --
نبرد هوایی موفق -- --
خطا -- --

آمار دروازبان‌ها

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور میانگین گل خورده کلین شیت خشونت مهار پنالتی بازیکن برتر امتیاز
صوفیانی
۳۱-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۰
الرشیدی
۳۳-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۱۳
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور تعداد مهار درصد مهار دقت پاس پاس کلیدی اشتباه امتیاز
صوفیانی
۳۱-GK-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۰
الرشیدی
۳۳-GK-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۱۳

آمار بازیکنان

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور گل پاس گل خشونت کسب پنالتی بازیکن برتر امتیاز
۱ کعبی
۳۱-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۱
۱ ترکمان
۳۲-AM-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۸
۱ نصیری
۲۱-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۸
۱ اکبرپور
۱۹-LB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۷
۱ آذرباد
۳۲-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۷
۱ جعفری
۳۱-AM-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۴
۱ کیانی
۳۴-DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۳
۱ امام‌علی
۲۶-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۷
۱ توکلی
۲۸-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۶
۱ انصاری
۳۰-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۳
۱ ربیع‌زاده
۲۲-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۲
۱ محمدی‌مهر
۲۷-RB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۲
۱ حسینی
۲۸-AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۱
۱ تیموری
۲۹-LB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۰
۱ منشا
۳۲-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۵
۱ سلیمان
۲۳-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۱۶
۱ رضایی
۳۱-DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۱۰
۱ علیاری
۲۵-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۰۷
۱ لطیفی
۲۲-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ آوخ
۳۱-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ اسلامی‌خواه
۲۶-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ زهیوی
۳۴-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ صادقی
۲-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ کریمی
۲۱-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ میرجوان
۳۳-
-- -- -- -- -- -- -- -- -۱,۱۶
۱ دغاغله
۲۵-
-- -- -- -- -- -- -- -- -۱,۱۸
۱ شنانی
۲۷-
-- -- -- -- -- -- -- -- -۱,۱۹
۱ سلیمانی
۲۶-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
۱ آقاجانپور
۲۴-
-- -- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
۱ زارعی
۲۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور شوت پاس کلیدی عملکرد دفاعی نبرد پیروز اشتباه دفاعی امتیاز
۱ کعبی
۳۱-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۱
۲ ترکمان
۳۲-AM-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۸
۳ نصیری
۲۱-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۸
۴ اکبرپور
۱۹-LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۷
۵ آذرباد
۳۲-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۷
۶ جعفری
۳۱-AM-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۴
۷ کیانی
۳۴-DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۳
۸ امام‌علی
۲۶-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۷
۹ توکلی
۲۸-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۶
۱۰ انصاری
۳۰-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۳
۱۱ ربیع‌زاده
۲۲-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۲
۱۲ محمدی‌مهر
۲۷-RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۲
۱۳ حسینی
۲۸-AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۱
۱۴ تیموری
۲۹-LB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۰
۱۵ منشا
۳۲-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۵
۱۶ سلیمان
۲۳-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۱۶
۱۷ رضایی
۳۱-DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۱۰
۱۸ علیاری
۲۵-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۰۷
۱۹ لطیفی
۲۲-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۰ آوخ
۳۱-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۱ اسلامی‌خواه
۲۶-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۲ زهیوی
۳۴-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۳ صادقی
۲-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۴ کریمی
۲۱-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۵ میرجوان
۳۳-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۱۶
۲۶ دغاغله
۲۵-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۱۸
۲۷ شنانی
۲۷-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۱۹
۲۸ سلیمانی
۲۶-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
۲۹ آقاجانپور
۲۴-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
۳۰ زارعی
۲۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور لمس توپ موفقیت در نبردها شوت در چارچوب دقت پاس نبرد هوایی موفق امتیاز
۱ کعبی
۳۱-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۱
۱ ترکمان
۳۲-AM-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۸
۱ نصیری
۲۱-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۸
۱ اکبرپور
۱۹-LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۷
۱ آذرباد
۳۲-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۷
۱ جعفری
۳۱-AM-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۴
۱ کیانی
۳۴-DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۳
۱ امام‌علی
۲۶-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۷
۱ توکلی
۲۸-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۶
۱ انصاری
۳۰-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۳
۱ ربیع‌زاده
۲۲-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۲
۱ محمدی‌مهر
۲۷-RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۲
۱ حسینی
۲۸-AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۱
۱ تیموری
۲۹-LB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۰
۱ منشا
۳۲-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۵
۱ سلیمان
۲۳-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۱۶
۱ رضایی
۳۱-DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۱۰
۱ علیاری
۲۵-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۰۷
۱ لطیفی
۲۲-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ آوخ
۳۱-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ اسلامی‌خواه
۲۶-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ زهیوی
۳۴-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ صادقی
۲-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ کریمی
۲۱-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ میرجوان
۳۳-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۱۶
۱ دغاغله
۲۵-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۱۸
۱ شنانی
۲۷-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۱۹
۱ سلیمانی
۲۶-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
۱ آقاجانپور
۲۴-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
۱ زارعی
۲۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰

کارنامه آماری تیم

امتیاز --
گل زده --
گل خورده --
شوت --
شوت متحمل شده --
مالکیت توپ --
دقت پاس --
موفقيت در نبردها --
موفقیت در نبردهوایی --
کارت
--
--