مس رفسنجان

بازیکنان برتر

بازیکن گل / شوت نرخ تبدیل شوت به گل
گادوین منشا -- --
مجید علیاری -- --
فراز امام‌علی -- --
محسن آذرباد -- --
مهدی حسینی -- --
حضور در زمین
مهدی حسینی --
محسن آذرباد --
عقیل کعبی --
مجید نصیری --
گادوین منشا --

بازی‌ها

آمار تفکیکی تیم

عملکرد تعداد رتبه
مالکیت توپ -- --
شوت -- --
شوت در چارچوب -- --
نرخ تبدیل شوت به گل -- --
دقت شوت -- --
عملکرد تعداد رتبه
پاس -- --
دقت پاس -- --
دریبل موفق -- --
تکل موفق -- --
نبرد هوایی موفق -- --
خطا -- --

آمار دروازبان‌ها

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور میانگین گل خورده کلین شیت خشونت مهار پنالتی بازیکن برتر امتیاز
صوفیانی
۳۱-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۲
الرشیدی
۳۳-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۵
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور تعداد مهار درصد مهار دقت پاس پاس کلیدی اشتباه امتیاز
صوفیانی
۳۱-GK-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۲
الرشیدی
۳۳-GK-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۵

آمار بازیکنان

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور گل پاس گل خشونت کسب پنالتی بازیکن برتر امتیاز
۱ آذرباد
۳۲-AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۰
۱ منشا
۳۲-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۳
۱ علیاری
۲۶-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۳
۱ حسینی
۲۸-AM-,DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۳
۱ توکلی
۲۸-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۳
۱ کعبی
۳۱-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۱
۱ نصیری
۲۲-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۰
۱ سلیمانی
۲۶-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۸
۱ لطیفی
۲۲-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۳
۱ پورامینی
۳۱-AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۲
۱ محمدی‌مهر
۲۷-RB-,AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۹
۱ رضایی
۳۱-DM-,AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۸
۱ تیموری
۲۹-LB-,AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۷
۱ کیانی
۳۵-DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۱
۱ جعفری
۳۱-AM-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۱
۱ امام‌علی
۲۷-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۰
۱ اکبرپور
۲۰-LB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۰
۱ ترکمان
۳۳-AM-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۷
۱ زارعی
۲۱-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۴
۱ انصاری
۳۰-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۳
۱ ربیع‌زاده
۲۳-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۰
۱ سلیمان
۲۴-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۰۷
۱ آوخ
۳۲-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ زهیوی
۳۴-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ کریمی
۲۲-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ نصیری
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ میرجوان
۳۳-
-- -- -- -- -- -- -- -- -۱,۰۱
۱ دغاغله
۲۵-
-- -- -- -- -- -- -- -- -۱,۰۵
۱ آقاجانپور
۲۵-
-- -- -- -- -- -- -- -- -۱,۱۳
۱ شنانی
۲۸-
-- -- -- -- -- -- -- -- -۱,۱۹
۱ اسلامی‌خواه
۲۷-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
۱ کریم‌ زاده
۲-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
۱ صادقی
۲-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور شوت پاس کلیدی عملکرد دفاعی نبرد پیروز اشتباه دفاعی امتیاز
۱ آذرباد
۳۲-AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۰
۲ منشا
۳۲-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۳
۳ علیاری
۲۶-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۳
۴ حسینی
۲۸-AM-,DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۳
۵ توکلی
۲۸-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۳
۶ کعبی
۳۱-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۱
۷ نصیری
۲۲-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۰
۸ سلیمانی
۲۶-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۸
۹ لطیفی
۲۲-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۳
۱۰ پورامینی
۳۱-AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۲
۱۱ محمدی‌مهر
۲۷-RB-,AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۹
۱۲ رضایی
۳۱-DM-,AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۸
۱۳ تیموری
۲۹-LB-,AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۷
۱۴ کیانی
۳۵-DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۱
۱۵ جعفری
۳۱-AM-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۱
۱۶ امام‌علی
۲۷-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۰
۱۷ اکبرپور
۲۰-LB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۰
۱۸ ترکمان
۳۳-AM-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۷
۱۹ زارعی
۲۱-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۴
۲۰ انصاری
۳۰-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۳
۲۱ ربیع‌زاده
۲۳-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۰
۲۲ سلیمان
۲۴-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۰۷
۲۳ آوخ
۳۲-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۴ زهیوی
۳۴-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۵ کریمی
۲۲-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۶ نصیری
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۷ میرجوان
۳۳-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۰۱
۲۸ دغاغله
۲۵-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۰۵
۲۹ آقاجانپور
۲۵-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۱۳
۳۰ شنانی
۲۸-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۱۹
۳۱ اسلامی‌خواه
۲۷-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
۳۲ کریم‌ زاده
۲-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
۳۳ صادقی
۲-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور لمس توپ موفقیت در نبردها شوت در چارچوب دقت پاس نبرد هوایی موفق امتیاز
۱ آذرباد
۳۲-AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۰
۱ منشا
۳۲-AM-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۳
۱ علیاری
۲۶-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۳
۱ حسینی
۲۸-AM-,DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۳
۱ توکلی
۲۸-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۳
۱ کعبی
۳۱-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۱
۱ نصیری
۲۲-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۰
۱ سلیمانی
۲۶-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۸
۱ لطیفی
۲۲-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۳
۱ پورامینی
۳۱-AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۲
۱ محمدی‌مهر
۲۷-RB-,AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۹
۱ رضایی
۳۱-DM-,AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۸
۱ تیموری
۲۹-LB-,AM-,CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۷
۱ کیانی
۳۵-DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۱
۱ جعفری
۳۱-AM-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۱
۱ امام‌علی
۲۷-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۰
۱ اکبرپور
۲۰-LB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۰
۱ ترکمان
۳۳-AM-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۷
۱ زارعی
۲۱-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۴
۱ انصاری
۳۰-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۳
۱ ربیع‌زاده
۲۳-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۰
۱ سلیمان
۲۴-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۰۷
۱ آوخ
۳۲-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ زهیوی
۳۴-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ کریمی
۲۲-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ نصیری
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ میرجوان
۳۳-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۰۱
۱ دغاغله
۲۵-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۰۵
۱ آقاجانپور
۲۵-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۱۳
۱ شنانی
۲۸-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۱۹
۱ اسلامی‌خواه
۲۷-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
۱ کریم‌ زاده
۲-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
۱ صادقی
۲-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰

کارنامه آماری تیم

امتیاز --
گل زده --
گل خورده --
شوت --
شوت متحمل شده --
مالکیت توپ --
دقت پاس --
موفقيت در نبردها --
موفقیت در نبردهوایی --
کارت
--
--

توییت


توییت | مس، اولین تیمی است که این فصل در ورزشگاه آزادی به استقلال گل زد.

۱۴۰۰/۱۰/۱۸