۰-۰
تاريخ
۰۳ آذر ۱۴۰۰
زمان بازی
۱۶:۰۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
شهید سلیمانی سیرجان
آمار کلی بازی
۰
۲
۱
۲۱
۱
۰
۰,۰%
۵۰,۴%
۶,۸
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۰
۹
۱
۱۶
۰
۰
۰,۰%
۴۹,۶%
۶,۸
گل گهر
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
منادی
۴۰-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سهرابیان
۳-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خانزاده
۳۰-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زاهدی
۲۶-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زکی‌پور
۱۸-LWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
تیکدری‌نژاد
۹-RWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
علیزاده
۴-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
باقری
۱۴-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پورعلی
۸۸-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صادقی
۲۱-LS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
باگنامو بوکوم
۹۰-RS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
عاشوری
۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آقاجانپور
۲-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شکاری
۱۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آرتا
۵-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
استقلال
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
رضایی
۹۸-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آقاسی
۳۳-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
یزدانی
۴-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
دانشگر
۷۰-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کریم‌زاده
۲۷-LWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
غفوری
۲۱-RWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مهدی‌پور
۹-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رضاوند
۷-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مهری
۸-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قاسمی‌نژاد
۱۰-LS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آزادی
۱۶-RS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
آذری
۷۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مطهری
۷۲-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سلمانی
۱۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حسین‌زاده
۹۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین