۰-۱
تاريخ
۰۳ آذر ۱۴۰۰
زمان بازی
۱۵:۰۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
بنیان دیزل
آمار کلی بازی
۱
۱۶
۴
۱۷
۲
۰
۵۰,۳%
۴۰,۵%
۶,۹
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۰
۸
۳
۱۴
۳
۰
۴۹,۷%
۵۹,۵%
۶,۶
تراکتور
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
اخباری
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حسینی
۵-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قادری
۱۳-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محمدی
۴-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رزاق‌پور
۲-LWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ناصری
۱۷-RWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ثاقبی
۸-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ایمانی
۶-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
دهقانی
۱۵-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
واسعی
۱۱-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بابایی
۱۰-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
عباس‌زاده
۳۳-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
فتحی
۱۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سلامی
۹۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قادری
۹۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
پدیده
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
کیا
۲۲-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پورهاشم
۱۷-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ا. حسینی
۴-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ربیع‌خواه
۱۸-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کاظمین
۲۷-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صادقی
۷-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
طاهران
۸-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صفرزاده
۱۱-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عکاشه
۱۴-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کمندانی
۲۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بایرامی
۹-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
بیژن
۵-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شریفی
۱۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ر. جعفری
۶۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پورتقی
۳۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین