۲-۰
تاريخ
۰۳ آبان ۱۴۰۰
زمان بازی
۱۸:۰۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
فولادشهر
آمار کلی بازی
۰
۱۱
۴
۸
۲
۰
۵۳,۹%
۵۵,۱%
۶,۴
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۲
۱۰
۴
۲۰
۱
۰
۴۶,۱%
۴۴,۹%
۷,۵
ذوب آهن
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
فرعباسی
۳۳-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قاسمی
۱۶-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نورمحمدی
۳-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شبانی
۴۴-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ابراهیم‌زاده
۷-LWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جعفری
۲۱-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پورعلی
۵-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صدقی
۲-RWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رستمی
۲۹-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خدابنده‌‌لو
۷۷-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خالقی‌فر
۹-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
اسدبیگی
۸۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ابراهیمی
۱۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شنانی
۱۴-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محمدی
۱۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جهانی
۱۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
استقلال
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
حسینی
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مرادمند
۳-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
یزدانی
۴-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
دانشگر
۷۰-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سلمانی
۱۷-LWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
غفوری
۲۱-RWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مهدی‌پور
۹-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رضاوند
۷-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حسین‌زاده
۹۹-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
یامگا
۱۱-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مطهری
۷۲-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
مظاهری
۱۲-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مهری
۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صادقی
۲۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین