۲-۰
تاريخ
۰۸ مرداد ۱۴۰۰
زمان بازی
۲۱:۱۵
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
شهدای شهر قدس
آمار کلی بازی
۰
۷
۰
۱۱
۲
۰
۶۰,۲%
۵۹,۶%
۶,۵
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۲
۸
۴
۱۳
۰
۰
۳۹,۸%
۴۰,۴%
۷,۵
پیکان
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
صالحی
۹-RS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
درویشی
۱۹-LS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جدی
۲-RWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پورامینی
۱۱-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بابایی
۸۸-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خدابنده‌‌لو
۷-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ستاری
۳۳-LWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
فلاح
۴۴-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محمدی
۶-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قاسمی
۱۶-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رضایی
۹۹-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
کوشکی
۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
روستایی
۱۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جبیره
۷۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قادری
۵-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
پرسپولیس
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
لک
۸۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
امیری
۱۹-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کنعانی‌
۶-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
فرجی
۳-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شیری
۱۷-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نوراللهی
۸-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سرلک
۱۰-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ترابی
۲۱-LM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عالیشاه
۲-RM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عبدی
۱۶-LS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مغانلو
۷۰-RS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
آقایی
۷۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پهلوان
۱۴-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ج. حسینی
۴-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نعمتی
۸۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آل‌کثیر
۷۲-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین