۱-۱
تاريخ
۱۵ تیر ۱۴۰۰
زمان بازی
۲۱:۰۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
تختی آبادان
آمار کلی بازی
۱
۰.۶۸
۱۴
۳
۱۸
۳
۰
۵۳,۶%
۳۶۸
۸۲,۳
۴۵,۷%
۶,۵
گل
امید گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
پاس
دقت پاس
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۱
۰.۳۲
۶
۳
۹
۰
۰
۴۶,۴%
۳۲۳
۸۱,۱
۵۴,۳%
۶,۵
صنعت نفت
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
فلاح‌زاده
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خالدی
۵۴-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حنفی
۷۲-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
طیبی
۲-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ناصری
۷۷-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
امید حامدی‌فر
۲۶-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مطلق‌زاده
۶-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
تهامی
۳۰-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ریکانی
۱۰-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نصاری
۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خالقی‌فر
۹-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
فرهادی
۲۴-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زواری
۲۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
غبیشاوی
۸۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شریعت‌زاده
۱۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
نساجی
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
اسلامی
۲۰-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زامهران
۱۰-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
دهقانی
۷۷-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کلانتری
۸-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رحمتی
۷۱-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ا. صادقی
۸۸-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جان‌ملکی
۴۳-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شیری
۱۸-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
داودی
۵۵-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
غلامعلی‌بیگی
۳-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
میرزازاد
۴۴-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
آل‌کثیر
۳۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کمندانی
۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نجفی
۴۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین