۱-۲
تاريخ
۱۵ تیر ۱۴۰۰
زمان بازی
۱۹:۱۵
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
آزادی
آمار کلی بازی
۲
۱.۵۵
۱۲
۳
۱۵
۲
۰
۵۴,۱%
۵۱۰
۸۲,۹
۵۰,۲%
۷,۲
گل
امید گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
پاس
دقت پاس
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۱
۰.۱۱
۹
۱
۱۸
۳
۰
۴۵,۹%
۳۸۴
۸۲,۶
۴۹,۸%
۶,۵
استقلال
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
حسینی
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مرادمند
۳-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
یزدانی
۴-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
غلامی
۵-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نادری
۲-LWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رضاوند
۸۸-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ریگی
۶-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مهدی‌پور
۹-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
موسوی
۲۰-RWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قائدی
۱۰-LS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مطهری
۷۲-RS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
شجاعیان
۱۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مهری
۶۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رمضانی
۲۳-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
میلیچ
۳۳-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خاقانی
۷۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
تراکتور
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
عباس‌زاده
۲۳-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
فتحی
۱۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قنبری
۲۴-RM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بابایی
۸۸-LM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نریمان‌جهان
۸۷-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سلامی
۹۷-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
فخرالدینی
۳۴-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کشاورز
۵-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ه.محمدی
۴-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رزاق‌پور
۲-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اخباری
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
ایران‌خواه
۷۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خرم‌الحسینی
۴۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
م. قادری
۹۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسدی
۷۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کوکبی
۶۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین