۱-۱
تاريخ
۰۶ تیر ۱۴۰۰
زمان بازی
۱۹:۵۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
شهدای شهر قدس
آمار کلی بازی
۱
۸
۳
۷
۲
۰
۶۰,۳%
۶۱,۴%
۶,۸
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۱
۵
۲
۱۲
۲
۰
۳۹,۷%
۳۸,۶%
۶,۷
پیکان
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
رضایی
۹۹-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قاسمی
۱۶-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محمدی
۶-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عبداله‌زاده
۵۵-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ستاری
۳۳-LWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بابایی
۸۸-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خدابنده‌‌لو
۷-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پورامینی
۱۱-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جدی
۲-RWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
روستایی
۱۷-LS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
درویشی
۱۹-RS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
جبیره
۷۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قربانخانی
۲۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حبیب‌زاده
۹۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قادری
۵-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
نفت مسجدسلیمان
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
کرمانشاهی
۲۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قربانی
۳-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ناییج‌پور
۴-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نوروزی‌فرد
۵-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مجدمی
۳۲-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
امیری
۸۸-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
انتظاری
۲۸-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کریمی
۹-LM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محبی
۱۸-RM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بوعذار
۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حسینی
۷۷-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
رابط
۴۲-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
احمدی
۱۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جعفری
۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
میرجوان
۹۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
تهیدست
۳۳-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین