فرید بهزادی کریمی

پست: مهاجم شماره پیراهن: ۹
قد: -- ملیت: ایران

پست‌های بازیکن

پست تعداد بازی گل پاس گل کارت امتیاز

آخرین بازی‌ها

رویدادهای کلیدی امتیاز
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین

آمار تفکیکی

عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
لمس توپ
شوت
شوت در چارچوب
پاس کلیدی
دقت پاس --
نرخ تبدیل شوت به گل --
عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
دریبل موفق
تکل موفق
نبرد هوایی موق
عملکرد دفاعی
ارتکاب خطا
متحمل خطا

عملکرد

هفته لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی خطا رویداد های کلیدی امتیاز
هفته اول
تراکتور/نفت مسجدسلیمان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۰
هفته دوم
نفت مسجدسلیمان/سایپا
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۶
هفته سوم
نفت مسجدسلیمان/پرسپولیس
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۷
هفته چهارم
نساجی/نفت مسجدسلیمان
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته پنجم
نفت مسجدسلیمان/سپاهان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۶
هفته ششم
مس رفسنجان/نفت مسجدسلیمان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۰
هفته هفتم
نفت مسجدسلیمان/فولاد
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته هشتم
ماشین سازی /نفت مسجدسلیمان
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته نهم
نفت مسجدسلیمان/پیکان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۱
هفته یازدهم
نفت مسجدسلیمان/شهر خودرو
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۱
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین