۲-۲
تاريخ
۱۷ بهمن ۱۳۹۹
زمان بازی
۱۵:۰۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
شهدای شهر قدس
آمار کلی بازی
۲
۱۵
۶
۱۳
۰
۱
۵۰,۴%
۵۰,۶%
۶,۷
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۲
۹
۲
۱۴
۱
۰
۴۹,۶%
۴۹,۴%
۶,۷
پیکان
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
دریس
۱۲-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عیدی
۶۰-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محمدی
۶-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
فلاح
۴۴-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رنگرز
۲-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بابایی
۸۸-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پورامینی
۱۱-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
روستایی
۱۷-LM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
درویشی
۱۹-RM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صالحی
۹-LS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حاتمی
۲۴-RS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
جبیره
۷۷-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ستاری
۳۳-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عباسیان
۲۳-LM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قادری
۵-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خدابنده‌‌لو
۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
ماشین سازی
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
رضایی
۴۰-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رزاق‌پور
۱۳-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حسینی
۷۳-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رستمی
۳-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نعمتی
۲-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
باقری
۱۴-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسدی
۸-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مومنی
۹-LM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آفاقی
۷-RM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بابایی
۱۰-LS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسدی
۱۲-RS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
زارعی
۷۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سالاری
۱۱-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محمدی
۷۰-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین