ماشین سازی

بازیکنان برتر

بازیکن گل / شوت نرخ تبدیل شوت به گل
محمدامین اسدی -- --
منصور باقری -- --
اتابک زارعی -- --
بهمن سالاری -- --
فرزاد محمدی -- --

بازی‌ها

آمار تفکیکی تیم

عملکرد تعداد رتبه
مالکیت توپ -- --
شوت -- --
شوت در چارچوب -- --
نرخ تبدیل شوت به گل -- --
دقت شوت -- --
عملکرد تعداد رتبه
پاس -- --
دقت پاس -- --
دریبل موفق -- --
تکل موفق -- --
نبرد هوایی موفق -- --
خطا -- --

آمار دروازبان‌ها

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور میانگین گل خورده کلین شیت خشونت مهار پنالتی بازیکن برتر امتیاز
رضایی
۲۴-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۴
اسلامی
۳۶-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۲
صادقی
۳۲-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۰۴
امینی
۲۵-
-- -- -- -- -- -- -- -- -۱,۱۷
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور تعداد مهار درصد مهار دقت پاس پاس کلیدی اشتباه امتیاز
رضایی
۲۴-GK-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۴
اسلامی
۳۶-GK-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۲
صادقی
۳۲-GK-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۰۴
امینی
۲۵-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۱۷

آمار بازیکنان

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور گل پاس گل خشونت کسب پنالتی بازیکن برتر امتیاز
۱ بابایی
۲۶-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۵
۱ باصفا
۲۹-DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۷
۱ رستمی
۳۰-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۲
۱ رزاق‌پور
۲۳-LM-,LB-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۰
۱ صادقیان
۱-CB-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۰
۱ باقری
۰-DM-,AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۸
۱ سالاری
۲۸-ST-,RM-,LM-,AM-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۳
۱ اسدی
۲۲-ST-,RW-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۲
۱ عبدالهی
۰-RB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۲
۱ زارعی
۲۴-RM-,AM-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۱
۱ عبادزاده
۰-RB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۰
۱ حسینی
۲۶-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۷
۱ محمدی
۳۳-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۷
۱ اسدی
۱-DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۵
۱ ابراهیمی
۳۶-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۰
۱ نادری
۲۱-AM-,RM-,LM-,LW-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۶
۱ نجفی
۱-AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۵
۱ شاهواروقی
۳۱-DM-,CM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۴
۱ حسین‌پور
۲۲-AM-,ST-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۲
۱ آفاقی
۲۹-ST-,LM-,AM-,RM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۲
۱ مومنی
۳۵-RM-,AM-,ST-,RB-,LM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۱
۱ گردانی
۰-LB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۰
۱ نعمتی
۱-RB-,AM-,RM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۹
۱ ابوترابی
۲۶-LW-,LM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۷
۱ کریمی
۲۲-ST-,DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۵
۱ خدایی
۳۰-LB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۷
۱ عابدینی
۲۹-AM-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۴
۱ بیابانی
۲۲-AM-,LM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۰۷
۱ نصیری
۰-RB-,RM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۰۵
۱ قهرمانی
۲۳-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۰۴
۱ عابد
۱-DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۵,۷۱
۱ قاسمی
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
۱ حیدری
۲۲-
-- -- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
۱ آذری
۲۳-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
۱ رحیمی
۲۲-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور شوت پاس کلیدی عملکرد دفاعی نبرد پیروز اشتباه دفاعی امتیاز
۱ بابایی
۲۶-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۵
۲ باصفا
۲۹-DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۷
۳ رستمی
۳۰-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۲
۴ رزاق‌پور
۲۳-LM-,LB-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۰
۵ صادقیان
۱-CB-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۰
۶ باقری
۰-DM-,AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۸
۷ سالاری
۲۸-ST-,RM-,LM-,AM-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۳
۸ اسدی
۲۲-ST-,RW-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۲
۹ عبدالهی
۰-RB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۲
۱۰ زارعی
۲۴-RM-,AM-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۱
۱۱ عبادزاده
۰-RB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۰
۱۲ حسینی
۲۶-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۷
۱۳ محمدی
۳۳-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۷
۱۴ اسدی
۱-DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۵
۱۵ ابراهیمی
۳۶-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۰
۱۶ نادری
۲۱-AM-,RM-,LM-,LW-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۶
۱۷ نجفی
۱-AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۵
۱۸ شاهواروقی
۳۱-DM-,CM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۴
۱۹ حسین‌پور
۲۲-AM-,ST-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۲
۲۰ آفاقی
۲۹-ST-,LM-,AM-,RM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۲
۲۱ مومنی
۳۵-RM-,AM-,ST-,RB-,LM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۱
۲۲ گردانی
۰-LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۰
۲۳ نعمتی
۱-RB-,AM-,RM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۹
۲۴ ابوترابی
۲۶-LW-,LM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۷
۲۵ کریمی
۲۲-ST-,DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۵
۲۶ خدایی
۳۰-LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۷
۲۷ عابدینی
۲۹-AM-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۴
۲۸ بیابانی
۲۲-AM-,LM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۰۷
۲۹ نصیری
۰-RB-,RM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۰۵
۳۰ قهرمانی
۲۳-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۰۴
۳۱ عابد
۱-DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۵,۷۱
۳۲ قاسمی
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
۳۳ حیدری
۲۲-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
۳۴ آذری
۲۳-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
۳۵ رحیمی
۲۲-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور لمس توپ موفقیت در نبردها شوت در چارچوب دقت پاس نبرد هوایی موفق امتیاز
۱ بابایی
۲۶-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۵
۱ باصفا
۲۹-DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۷
۱ رستمی
۳۰-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۲
۱ رزاق‌پور
۲۳-LM-,LB-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۰
۱ صادقیان
۱-CB-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۰
۱ باقری
۰-DM-,AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۸
۱ سالاری
۲۸-ST-,RM-,LM-,AM-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۳
۱ اسدی
۲۲-ST-,RW-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۲
۱ عبدالهی
۰-RB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۲
۱ زارعی
۲۴-RM-,AM-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۱
۱ عبادزاده
۰-RB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۰
۱ حسینی
۲۶-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۷
۱ محمدی
۳۳-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۷
۱ اسدی
۱-DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۵
۱ ابراهیمی
۳۶-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۰
۱ نادری
۲۱-AM-,RM-,LM-,LW-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۶
۱ نجفی
۱-AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۵
۱ شاهواروقی
۳۱-DM-,CM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۴
۱ حسین‌پور
۲۲-AM-,ST-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۲
۱ آفاقی
۲۹-ST-,LM-,AM-,RM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۲
۱ مومنی
۳۵-RM-,AM-,ST-,RB-,LM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۱
۱ گردانی
۰-LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۰
۱ نعمتی
۱-RB-,AM-,RM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۹
۱ ابوترابی
۲۶-LW-,LM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۷
۱ کریمی
۲۲-ST-,DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۵
۱ خدایی
۳۰-LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۷
۱ عابدینی
۲۹-AM-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۴
۱ بیابانی
۲۲-AM-,LM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۰۷
۱ نصیری
۰-RB-,RM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۰۵
۱ قهرمانی
۲۳-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۰۴
۱ عابد
۱-DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۵,۷۱
۱ قاسمی
۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
۱ حیدری
۲۲-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
۱ آذری
۲۳-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
۱ رحیمی
۲۲-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰

کارنامه آماری تیم

امتیاز --
گل زده --
گل خورده --
شوت --
شوت متحمل شده --
مالکیت توپ --
دقت پاس --
موفقيت در نبردها --
موفقیت در نبردهوایی --
کارت
--
--

توییت


توییت | ماشین‌سازی لیگ بیستم در کنار استقلال اهواز لیگ پانزدهم در فاصله سه هفته به پایان فصل رکورد سریع‌ترین سقوط به لیگ یک را به نام خود ثبت کرد

۱۴۰۰/۰۴/۲۳

توییت | دیدار پیکان و ماشین‌سازی اولین دیدار لیگ بیستم که در ۳۰ دقیقه ابتدایی ۴ گل داشت.

۱۳۹۹/۱۱/۱۷

توییت | پیمان بابایی اولین بازیکن تاریخ ماشین‌سازی که در لیگ برتر هت‌تریک کرد (هفته دهم مقابل سپاهان)

۱۳۹۹/۱۰/۱۰

توییت | ‏وحید بیات‌لو (سرمربی ماشین‌سازی) با ۳۲ سال سن جوانترین سرمربی تاریخ لیگ برتر شد.

۱۳۹۹/۰۸/۱۷

توییت | فردین عابدینی در شرایطی در این فصل ۳ گل به ثمر رسانده که از لیگ دهم تا ابتدای این فصل تنها ۲ گل زده بود.

۱۳۹۹/۰۵/۳۰