ماشین سازی

بازیکنان برتر

بازیکن گل / شوت نرخ تبدیل شوت به گل
پیمان بابایی -- --
اتابک زارعی -- --
فرزاد محمدی -- --
محمدامین اسدی -- --
محمد ابراهیمی -- --

بازی‌ها

آمار تفکیکی تیم

عملکرد تعداد رتبه
مالکیت توپ -- --
شوت -- --
شوت در چارچوب -- --
نرخ تبدیل شوت به گل -- --
دقت شوت -- --
عملکرد تعداد رتبه
پاس -- --
دقت پاس -- --
دریبل موفق -- --
تکل موفق -- --
نبرد هوایی موفق -- --
خطا -- --

آمار دروازبان‌ها

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور میانگین گل خورده کلین شیت خشونت مهار پنالتی بازیکن برتر امتیاز
اسلامی
۳۶-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۸
رضایی
۲۴-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۷
صادقی
۳۲-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۱
امینی
۲۴-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور تعداد مهار درصد مهار دقت پاس پاس کلیدی اشتباه امتیاز
اسلامی
۳۶-GK-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۸
رضایی
۲۴-GK-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۷
صادقی
۳۲-GK-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۱
امینی
۲۴-
-- -- -- -- -- -- -- -

آمار بازیکنان

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور گل پاس گل خشونت کسب پنالتی بازیکن برتر امتیاز
۱ بابایی
۲۶-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۵
۱ باصفا
۲۹-DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۴
۱ عبدالهی
۰-RB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۰
۱ عبادزاده
۰-RB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۹
۱ نجفی
۱-AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۴
۱ ابراهیمی
۳۶-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۴
۱ محمدی
۳۳-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۴
۱ اسدی
۲۲-ST-,RW-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۲
۱ رستمی
۳۰-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۱
۱ رزاق‌پور
۲۳-LM-,LB-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۰
۱ صادقیان
۱-CB-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۰
۱ زارعی
۲۴-RM-,AM-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۷
۱ اسدی
۱-DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۴
۱ شاهواروقی
۳۱-DM-,CM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۲
۱ نعمتی
۱-RB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۰
۱ سالاری
۲۸-ST-,RM-,LM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۹
۱ حسین‌پور
۲۲-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۹
۱ حسینی
۲۶-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۶
۱ باقری
۰-DM-,AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۵
۱ گردانی
۰-LB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۴
۱ کریمی
۲۲-ST-,DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۴
۱ مومنی
۳۵-RM-,AM-,ST-,RB-,LM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۸
۱ خدایی
۳۰-LB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۳
۱ آفاقی
۲۹-ST-,LM-,AM-,RM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۲
۱ ابوترابی
۲۶-LW-,LM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۱
۱ نصیری
۰-RB-,RM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۳
۱ قهرمانی
۲۲-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۱۷
۱ عابد
۱-DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۵,۹۱
۱ آذری
۲۳-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ رحیمی
۲۲-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ حیدری
۲۲-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور شوت پاس کلیدی عملکرد دفاعی نبرد پیروز اشتباه دفاعی امتیاز
۱ بابایی
۲۶-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۵
۲ باصفا
۲۹-DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۴
۳ عبدالهی
۰-RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۰
۴ عبادزاده
۰-RB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۹
۵ نجفی
۱-AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۴
۶ ابراهیمی
۳۶-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۴
۷ محمدی
۳۳-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۴
۸ اسدی
۲۲-ST-,RW-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۲
۹ رستمی
۳۰-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۱
۱۰ رزاق‌پور
۲۳-LM-,LB-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۰
۱۱ صادقیان
۱-CB-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۰
۱۲ زارعی
۲۴-RM-,AM-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۷
۱۳ اسدی
۱-DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۴
۱۴ شاهواروقی
۳۱-DM-,CM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۲
۱۵ نعمتی
۱-RB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۰
۱۶ سالاری
۲۸-ST-,RM-,LM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۹
۱۷ حسین‌پور
۲۲-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۹
۱۸ حسینی
۲۶-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۶
۱۹ باقری
۰-DM-,AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۵
۲۰ گردانی
۰-LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۴
۲۱ کریمی
۲۲-ST-,DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۴
۲۲ مومنی
۳۵-RM-,AM-,ST-,RB-,LM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۸
۲۳ خدایی
۳۰-LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۳
۲۴ آفاقی
۲۹-ST-,LM-,AM-,RM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۲
۲۵ ابوترابی
۲۶-LW-,LM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۱
۲۶ نصیری
۰-RB-,RM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۳
۲۷ قهرمانی
۲۲-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۱۷
۲۸ عابد
۱-DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۵,۹۱
۲۹ آذری
۲۳-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -
۳۰ رحیمی
۲۲-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -
۳۱ حیدری
۲۲-
-- -- -- -- -- -- -- -
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور لمس توپ موفقیت در نبردها شوت در چارچوب دقت پاس نبرد هوایی موفق امتیاز
۱ بابایی
۲۶-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۵
۱ باصفا
۲۹-DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۴
۱ عبدالهی
۰-RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۰
۱ عبادزاده
۰-RB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۹
۱ نجفی
۱-AM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۴
۱ ابراهیمی
۳۶-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۴
۱ محمدی
۳۳-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۴
۱ اسدی
۲۲-ST-,RW-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۲
۱ رستمی
۳۰-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۱
۱ رزاق‌پور
۲۳-LM-,LB-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۰
۱ صادقیان
۱-CB-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۰
۱ زارعی
۲۴-RM-,AM-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۷
۱ اسدی
۱-DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۴
۱ شاهواروقی
۳۱-DM-,CM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۲
۱ نعمتی
۱-RB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۰
۱ سالاری
۲۸-ST-,RM-,LM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۹
۱ حسین‌پور
۲۲-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۹
۱ حسینی
۲۶-CB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۶
۱ باقری
۰-DM-,AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۵
۱ گردانی
۰-LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۴
۱ کریمی
۲۲-ST-,DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۴
۱ مومنی
۳۵-RM-,AM-,ST-,RB-,LM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۸
۱ خدایی
۳۰-LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۳
۱ آفاقی
۲۹-ST-,LM-,AM-,RM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۲
۱ ابوترابی
۲۶-LW-,LM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۱
۱ نصیری
۰-RB-,RM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۳
۱ قهرمانی
۲۲-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۱۷
۱ عابد
۱-DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۵,۹۱
۱ آذری
۲۳-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ رحیمی
۲۲-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ حیدری
۲۲-
-- -- -- -- -- -- -- -

کارنامه آماری تیم

امتیاز --
گل زده --
گل خورده --
شوت --
شوت متحمل شده --
مالکیت توپ --
دقت پاس --
موفقيت در نبردها --
موفقیت در نبردهوایی --
کارت
--
--

توییت


توییت | دیدار پیکان و ماشین‌سازی اولین دیدار لیگ بیستم که در ۳۰ دقیقه ابتدایی ۴ گل داشت.

۱۳۹۹/۱۱/۱۷

توییت | پیمان بابایی اولین بازیکن تاریخ ماشین‌سازی که در لیگ برتر هت‌تریک کرد (هفته دهم مقابل سپاهان)

۱۳۹۹/۱۰/۱۰

توییت | ‏وحید بیات‌لو (سرمربی ماشین‌سازی) با ۳۲ سال سن جوانترین سرمربی تاریخ لیگ برتر شد.

۱۳۹۹/۰۸/۱۷

توییت | فردین عابدینی در شرایطی در این فصل ۳ گل به ثمر رسانده که از لیگ دهم تا ابتدای این فصل تنها ۲ گل زده بود.

۱۳۹۹/۰۵/۳۰

توییت | هفته هجدهم با 24 گل، پرگل‌ترین هفته لیگ نوزدهم شد.

۱۳۹۸/۱۲/۲۰