۰-۰
تاريخ
۱۱ بهمن ۱۳۹۹
زمان بازی
۱۷:۱۳
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
شهدای فولاد خوزستان
آمار کلی بازی
۰
۱۱
۴
۱۶
۳
۰
۵۹,۹%
۵۲,۱%
۷,۱
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۰
۴
۰
۱۶
۳
۰
۴۰,۱%
۴۷,۹%
۶,۷
فولاد
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
فروزان
۶۸-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حیدریه
۵۰-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آقاسی
۲۱-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کولیبالی
۵-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صالح. ح
۲-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نیک‌نفس
۶-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آبشک
۱۳-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عباسی
۷۷-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پاتوسی
۱۲-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
احمدزاده
۱۰-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پریرا
۲۹-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
قاسمی‌نژاد
۸-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نجاریان
۲۰-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
میری
۹۱-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بزرگ
۹۹-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
انصاری
۳۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
پیکان
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
دریس
۱۲-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ستاری
۳۳-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سلیمانی
۴-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محمدی
۶-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
فلاح
۴۴-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عیدی
۶۰-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بابایی
۸۸-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خدابنده‌‌لو
۷-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
روستایی
۱۷-LM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رنگرز
۲-RM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حاتمی
۲۴-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
قادری
۵-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
درویشی
۱۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عباسیان
۲۳-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جبیره
۷۷-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین