فولاد

بازیکنان برتر

بازیکن گل / شوت نرخ تبدیل شوت به گل
آیاندا پاتوسی -- --
لوسیانو پریرا -- --
موسی کولیبالی -- --
فرشاد احمدزاده -- --
ساسان انصاری -- --

بازی‌ها

آمار تفکیکی تیم

عملکرد تعداد رتبه
مالکیت توپ -- --
شوت -- --
شوت در چارچوب -- --
نرخ تبدیل شوت به گل -- --
دقت شوت -- --
عملکرد تعداد رتبه
پاس -- --
دقت پاس -- --
دریبل موفق -- --
تکل موفق -- --
نبرد هوایی موفق -- --
خطا -- --

آمار دروازبان‌ها

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور میانگین گل خورده کلین شیت خشونت مهار پنالتی بازیکن برتر امتیاز
مرادیان
۲۶-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۱
فروزان
۳۳-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۸
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور تعداد مهار درصد مهار دقت پاس پاس کلیدی اشتباه امتیاز
مرادیان
۲۶-GK-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۱
فروزان
۳۳-GK-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۸

آمار بازیکنان

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور گل پاس گل خشونت کسب پنالتی بازیکن برتر امتیاز
۱ احمدزاده
۲۸-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۳
۱ کولیبالی
۲۸-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۵
۱ نیک‌نفس
۲۸-DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۵
۱ پاتوسی
۲۸-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۹
۱ صالح. ح
۲۴-RB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۴
۱ موسوی
۳۰-CB-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۸
۱ انصاری
۳۰-AM-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۵
۱ پریرا
۳۷-ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۳
۱ درخشان‌مهر
۲۲-LB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۰
۱ حیدریه
۲۸-LB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۰
۱ آبشک
۳۴-DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۶
۱ صابر. ح
۲۴-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۵
۱ آقاسی
۲۴-CB-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۱
۱ عباسی
۲۴-RW-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۸
۱ قاسمی‌نژاد
۳۲-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۶
۱ میری
۳۱-AM-,CM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۱
۱ بزرگ
۲۹-ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۲
۱ نجاریان
۲۳-RB-,RM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۹
۱ جعفری
۲۸-RB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۵
۱ عبداله‌زاده
۲۸-DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۴
۱ والی
۳۳-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ بدرقه
۲۴-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ ابراهیمی
۳۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ بوعذار
۲۸-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ غلام‌پور
۰-DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ شاه‌عباسی
۱-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور شوت پاس کلیدی عملکرد دفاعی نبرد پیروز اشتباه دفاعی امتیاز
۱ احمدزاده
۲۸-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۳
۲ کولیبالی
۲۸-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۵
۳ نیک‌نفس
۲۸-DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۵
۴ پاتوسی
۲۸-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۹
۵ صالح. ح
۲۴-RB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۴
۶ موسوی
۳۰-CB-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۸
۷ انصاری
۳۰-AM-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۵
۸ پریرا
۳۷-ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۳
۹ درخشان‌مهر
۲۲-LB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۰
۱۰ حیدریه
۲۸-LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۰
۱۱ آبشک
۳۴-DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۶
۱۲ صابر. ح
۲۴-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۵
۱۳ آقاسی
۲۴-CB-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۱
۱۴ عباسی
۲۴-RW-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۸
۱۵ قاسمی‌نژاد
۳۲-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۶
۱۶ میری
۳۱-AM-,CM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۱
۱۷ بزرگ
۲۹-ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۲
۱۸ نجاریان
۲۳-RB-,RM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۹
۱۹ جعفری
۲۸-RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۵
۲۰ عبداله‌زاده
۲۸-DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۴
۲۱ والی
۳۳-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۲ بدرقه
۲۴-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۳ ابراهیمی
۳۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۴ بوعذار
۲۸-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۵ غلام‌پور
۰-DM-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۶ شاه‌عباسی
۱-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور لمس توپ موفقیت در نبردها شوت در چارچوب دقت پاس نبرد هوایی موفق امتیاز
۱ احمدزاده
۲۸-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۳
۱ کولیبالی
۲۸-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۵
۱ نیک‌نفس
۲۸-DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۵
۱ پاتوسی
۲۸-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۹
۱ صالح. ح
۲۴-RB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۴
۱ موسوی
۳۰-CB-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۸
۱ انصاری
۳۰-AM-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۵
۱ پریرا
۳۷-ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۳
۱ درخشان‌مهر
۲۲-LB-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۰
۱ حیدریه
۲۸-LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۰
۱ آبشک
۳۴-DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۶
۱ صابر. ح
۲۴-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۵
۱ آقاسی
۲۴-CB-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۱
۱ عباسی
۲۴-RW-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۸
۱ قاسمی‌نژاد
۳۲-AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۶
۱ میری
۳۱-AM-,CM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۱
۱ بزرگ
۲۹-ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۲
۱ نجاریان
۲۳-RB-,RM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۹
۱ جعفری
۲۸-RB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۵
۱ عبداله‌زاده
۲۸-DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۴
۱ والی
۳۳-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ بدرقه
۲۴-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ ابراهیمی
۳۰-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ بوعذار
۲۸-AM-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ غلام‌پور
۰-DM-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ شاه‌عباسی
۱-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -

کارنامه آماری تیم

امتیاز --
گل زده --
گل خورده --
شوت --
شوت متحمل شده --
مالکیت توپ --
دقت پاس --
موفقيت در نبردها --
موفقیت در نبردهوایی --
کارت
--
--

توییت


توییت | زبیر نیک‌نفس برای اولین بار در یک بازی هم گل زد و هم پاس‌گل داد.

۱۳۹۹/۱۱/۲۵

توییت | آمار موسی کولی‌بالی در لیگ بیستم (تا نیم‌فصل): 3 گل، 2 پاس‌گل، کسب یک پنالتی

۱۳۹۹/۱۱/۲۵

توییت | ساسان انصاری به هیچ دروازه‌بانی بیشتر از میلاد فراهانی گل نزده است(6 گل)

۱۳۹۹/۱۱/۲۵

توییت | موسی کولیبالی برای اولین بار موفق شد در یک فصل ۳گل بزند

۱۳۹۹/۱۱/۱۷

توییت | فرشاد احمدزاده و پاتوسی تا به حال ۴ گل با پاس یکدیگر به ثمر رساندند.

۱۳۹۹/۱۰/۲۱