۳-۱
تاريخ
۱۱ بهمن ۱۳۹۹
زمان بازی
۱۷:۰۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
نقش جهان
آمار کلی بازی
۱
۱۴
۴
۱۳
۱
۱
۶۴,۲%
۵۲,۱%
۶,۵
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۳
۸
۴
۱۵
۵
۰
۳۵,۸%
۴۷,۹%
۸,۱
سپاهان
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
نیازمند
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مصلح
۶۹-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مهدی‌زاده
۶۶-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گولسیانی
۳۰-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسماعیلی‌فر
۱۱-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کریمی
۲۱-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نورافکن
۱۹-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رفیعی
۷۳-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حسینی
۷-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شهباززاده
۹-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کیروش
۸۸-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
خلعتبری
۹۹-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
علی‌محمدی
۱۷-CM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محبی
۱۰-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
شهر خودرو
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
فراهانی
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نعمتی
۳-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
یزدان‌دوست
۴۰-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
معصومی
۶-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
فرجی
۵-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کریمی
۹۹-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ا. صادقی
۸-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مهربان
۱۱-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جعفری
۷-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صادقی
۷۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قاسمی‌نژاد
۹-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
الجبوری
۱۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
طاهران
۱۸-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسدآبادی
۱۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صفرزاده
۱۴-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جعفری
۷۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین