سپاهان

بازیکنان برتر

بازیکن گل / شوت نرخ تبدیل شوت به گل
سجاد شهباززاده -- --
محمدرضا حسینی -- --
سروش رفیعی -- --
دانیال اسماعیلی‌فر -- --
محمد محبی -- --

بازی‌ها

آمار تفکیکی تیم

عملکرد تعداد رتبه
مالکیت توپ -- --
شوت -- --
شوت در چارچوب -- --
نرخ تبدیل شوت به گل -- --
دقت شوت -- --
عملکرد تعداد رتبه
پاس -- --
دقت پاس -- --
دریبل موفق -- --
تکل موفق -- --
نبرد هوایی موفق -- --
خطا -- --

آمار دروازبان‌ها

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور میانگین گل خورده کلین شیت خشونت مهار پنالتی بازیکن برتر امتیاز
نیازمند
۲۵-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۰
کیخسروی
۲۲-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور تعداد مهار درصد مهار دقت پاس پاس کلیدی اشتباه امتیاز
نیازمند
۲۵-GK-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۰
کیخسروی
۲۲-
-- -- -- -- -- -- -- -

آمار بازیکنان

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور گل پاس گل خشونت کسب پنالتی بازیکن برتر امتیاز
۱ شهباززاده
۳۱-ST-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۵۰
۱ حسینی
۳۱-RW-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۰
۱ رفیعی
۳۰-CM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۴
۱ نورافکن
۲۳-CM-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۹
۱ مهدی‌زاده
۲۷-CB-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۳
۱ اسماعیلی‌فر
۲۷-RB-,RW-,LW-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۲
۱ کریمی
۲۴-CM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۰
۱ نژادمهدی
۲۸-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۷
۱ محبی
۲۲-LW-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۶
۱ گولسیانی
۲۹-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۱
۱ علی‌محمدی
۳۰-CM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۵
۱ کیروش
۳۲-ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۱
۱ پورقاز
۳۳-CB-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۶
۱ مصلح
۲۷-LB-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۵
۱ نویدکیا
۳۷-CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۳
۱ خلعتبری
۳۷-LW-,RW-,ST-,AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۱
۱ کیانی
۳۴-DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۳
۱ میرزایی
۲۴-RW-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۲
۱ باقری
۳۰-ST-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۶
۱ دهقانی
۲۳-LW-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۰
۱ بن صالح
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ بحیرایی
۲۵-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ الغسانی
۲۳-RW-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ پاپی
۲۲-CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ منصوری
۳۰-RB-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ سلمانی
۱۸-AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ ترکمان
۳۱-LW-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور شوت پاس کلیدی عملکرد دفاعی نبرد پیروز اشتباه دفاعی امتیاز
۱ شهباززاده
۳۱-ST-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۵۰
۲ حسینی
۳۱-RW-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۰
۳ رفیعی
۳۰-CM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۴
۴ نورافکن
۲۳-CM-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۹
۵ مهدی‌زاده
۲۷-CB-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۳
۶ اسماعیلی‌فر
۲۷-RB-,RW-,LW-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۲
۷ کریمی
۲۴-CM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۰
۸ نژادمهدی
۲۸-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۷
۹ محبی
۲۲-LW-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۶
۱۰ گولسیانی
۲۹-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۱
۱۱ علی‌محمدی
۳۰-CM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۵
۱۲ کیروش
۳۲-ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۱
۱۳ پورقاز
۳۳-CB-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۶
۱۴ مصلح
۲۷-LB-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۵
۱۵ نویدکیا
۳۷-CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۳
۱۶ خلعتبری
۳۷-LW-,RW-,ST-,AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۱
۱۷ کیانی
۳۴-DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۳
۱۸ میرزایی
۲۴-RW-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۲
۱۹ باقری
۳۰-ST-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۶
۲۰ دهقانی
۲۳-LW-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۰
۲۱ بن صالح
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۲ بحیرایی
۲۵-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۳ الغسانی
۲۳-RW-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۴ پاپی
۲۲-CM-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۵ منصوری
۳۰-RB-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۶ سلمانی
۱۸-AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۷ ترکمان
۳۱-LW-
-- -- -- -- -- -- -- -
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور لمس توپ موفقیت در نبردها شوت در چارچوب دقت پاس نبرد هوایی موفق امتیاز
۱ شهباززاده
۳۱-ST-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۵۰
۱ حسینی
۳۱-RW-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۰
۱ رفیعی
۳۰-CM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۴
۱ نورافکن
۲۳-CM-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۹
۱ مهدی‌زاده
۲۷-CB-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۳
۱ اسماعیلی‌فر
۲۷-RB-,RW-,LW-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۲
۱ کریمی
۲۴-CM-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۰
۱ نژادمهدی
۲۸-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۷
۱ محبی
۲۲-LW-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۶
۱ گولسیانی
۲۹-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۱
۱ علی‌محمدی
۳۰-CM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۵
۱ کیروش
۳۲-ST-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۱
۱ پورقاز
۳۳-CB-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۶
۱ مصلح
۲۷-LB-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۵
۱ نویدکیا
۳۷-CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۳
۱ خلعتبری
۳۷-LW-,RW-,ST-,AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۱
۱ کیانی
۳۴-DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۳
۱ میرزایی
۲۴-RW-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۲
۱ باقری
۳۰-ST-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۶
۱ دهقانی
۲۳-LW-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۰
۱ بن صالح
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ بحیرایی
۲۵-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ الغسانی
۲۳-RW-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ پاپی
۲۲-CM-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ منصوری
۳۰-RB-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ سلمانی
۱۸-AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ ترکمان
۳۱-LW-
-- -- -- -- -- -- -- -

کارنامه آماری تیم

امتیاز --
گل زده --
گل خورده --
شوت --
شوت متحمل شده --
مالکیت توپ --
دقت پاس --
موفقيت در نبردها --
موفقیت در نبردهوایی --
کارت
--
--

توییت


توییت | سروش رفیعی به هیچ تیمی بیشتر از استقلال گل نزده است (4 گل)

۱۳۹۹/۱۱/۲۵

توییت | سجاد شهباززاده برای اولین بار در تاریخ لیگ برتر به استقلال گل زد. شهباززاده به 25 تیم دیگر لیگ گل زده بود.

۱۳۹۹/۱۱/۲۵

توییت | استقلال تنها تیمی که این فصل در 30 دقیقه ابتدایی گل نخورده بود در دقیقه 14 از سپاهان گل خورد

۱۳۹۹/۱۱/۲۵

توییت | پرسپولیس در ۳ فصل اخیر در گل زدن به سپاهان در آزادی ناکام بوده است.

۱۳۹۹/۱۰/۱۶

توییت | سجاد شهباززاده با گلزنی در 5 بازی متوالی، در کنار مهدی شریفی رکورددار گلزنی پیاپی برای سپاهان شد.

۱۳۹۹/۱۰/۱۰