سپاهان

بازیکنان برتر

بازیکن گل / شوت نرخ تبدیل شوت به گل
سجاد شهباززاده -- --
محمدرضا حسینی -- --
دانیال اسماعیلی‌فر -- --
سروش رفیعی -- --
محمد محبی -- --

بازی‌ها

آمار تفکیکی تیم

عملکرد تعداد رتبه
مالکیت توپ -- --
شوت -- --
شوت در چارچوب -- --
نرخ تبدیل شوت به گل -- --
دقت شوت -- --
عملکرد تعداد رتبه
پاس -- --
دقت پاس -- --
دریبل موفق -- --
تکل موفق -- --
نبرد هوایی موفق -- --
خطا -- --

آمار دروازبان‌ها

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور میانگین گل خورده کلین شیت خشونت مهار پنالتی بازیکن برتر امتیاز
نیازمند
۲۶-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۹
کیخسروی
۲۲-Bench-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
صدقی
۲۸-Bench-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور تعداد مهار درصد مهار دقت پاس پاس کلیدی اشتباه امتیاز
نیازمند
۲۶-GK-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۹
کیخسروی
۲۲-Bench-
-- -- -- -- -- -- -- -
صدقی
۲۸-Bench-
-- -- -- -- -- -- -- -

آمار بازیکنان

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور گل پاس گل خشونت کسب پنالتی بازیکن برتر امتیاز
۱ سلمانی
۱۹-AM-,CM-,Bench-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۵۱
۱ شهباززاده
۳۱-ST-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۵۰
۱ حاجی‌صفی
۳۱-CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۳۹
۱ رفیعی
۳۱-CM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۷
۱ اسماعیلی‌فر
۲۸-RB-,RW-,LW-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۱
۱ نورافکن
۲۴-CM-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۱
۱ حسینی
۳۱-RW-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۷
۱ پورقاز
۳۴-CB-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۱
۱ نژادمهدی
۲۸-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۵
۱ کریمی
۲۴-CM-,DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۳
۱ مهدی‌زاده
۲۷-CB-,DM-,AM-,Bench-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۳
۱ علی‌محمدی
۳۰-CM-,AM-,DM-,Bench-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۱
۱ ترکمان
۳۲-LW-,AM-,Bench-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۹
۱ محبی
۲۲-LW-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۹
۱ خلعتبری
۳۷-LW-,RW-,ST-,AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۱
۱ گولسیانی
۲۹-CB-,AM-,Bench-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۱
۱ کیروش
۳۲-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۸
۱ مصلح
۲۷-LB-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۵
۱ نویدکیا
۳۷-CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۳
۱ کیانی
۳۴-DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۳
۱ میرزایی
۲۵-RW-,LW-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۲
۱ باقری
۳۰-ST-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۶
۱ دهقانی
۲۳-LW-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۰
۱ صادقی
۰-AM-,Bench-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ بن صالح
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ منصوری
۳۰-RB-,Bench-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ پاپی
۲۳-CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ بحیرایی
۲۵-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ الغسانی
۲۴-RW-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور شوت پاس کلیدی عملکرد دفاعی نبرد پیروز اشتباه دفاعی امتیاز
۱ سلمانی
۱۹-AM-,CM-,Bench-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۵۱
۲ شهباززاده
۳۱-ST-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۵۰
۳ حاجی‌صفی
۳۱-CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۳۹
۴ رفیعی
۳۱-CM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۷
۵ اسماعیلی‌فر
۲۸-RB-,RW-,LW-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۱
۶ نورافکن
۲۴-CM-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۱
۷ حسینی
۳۱-RW-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۷
۸ پورقاز
۳۴-CB-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۱
۹ نژادمهدی
۲۸-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۵
۱۰ کریمی
۲۴-CM-,DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۳
۱۱ مهدی‌زاده
۲۷-CB-,DM-,AM-,Bench-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۳
۱۲ علی‌محمدی
۳۰-CM-,AM-,DM-,Bench-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۱
۱۳ ترکمان
۳۲-LW-,AM-,Bench-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۹
۱۴ محبی
۲۲-LW-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۹
۱۵ خلعتبری
۳۷-LW-,RW-,ST-,AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۱
۱۶ گولسیانی
۲۹-CB-,AM-,Bench-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۱
۱۷ کیروش
۳۲-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۸
۱۸ مصلح
۲۷-LB-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۵
۱۹ نویدکیا
۳۷-CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۳
۲۰ کیانی
۳۴-DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۳
۲۱ میرزایی
۲۵-RW-,LW-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۲
۲۲ باقری
۳۰-ST-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۶
۲۳ دهقانی
۲۳-LW-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۰
۲۴ صادقی
۰-AM-,Bench-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۵ بن صالح
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۶ منصوری
۳۰-RB-,Bench-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۷ پاپی
۲۳-CM-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۸ بحیرایی
۲۵-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۹ الغسانی
۲۴-RW-
-- -- -- -- -- -- -- -
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور لمس توپ موفقیت در نبردها شوت در چارچوب دقت پاس نبرد هوایی موفق امتیاز
۱ سلمانی
۱۹-AM-,CM-,Bench-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۵۱
۱ شهباززاده
۳۱-ST-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۵۰
۱ حاجی‌صفی
۳۱-CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۳۹
۱ رفیعی
۳۱-CM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۷
۱ اسماعیلی‌فر
۲۸-RB-,RW-,LW-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۱
۱ نورافکن
۲۴-CM-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۱
۱ حسینی
۳۱-RW-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۷
۱ پورقاز
۳۴-CB-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۱۱
۱ نژادمهدی
۲۸-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۵
۱ کریمی
۲۴-CM-,DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۳
۱ مهدی‌زاده
۲۷-CB-,DM-,AM-,Bench-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۳
۱ علی‌محمدی
۳۰-CM-,AM-,DM-,Bench-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۱
۱ ترکمان
۳۲-LW-,AM-,Bench-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۹
۱ محبی
۲۲-LW-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۹
۱ خلعتبری
۳۷-LW-,RW-,ST-,AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۱
۱ گولسیانی
۲۹-CB-,AM-,Bench-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۱
۱ کیروش
۳۲-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۸
۱ مصلح
۲۷-LB-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۵
۱ نویدکیا
۳۷-CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۳
۱ کیانی
۳۴-DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۳
۱ میرزایی
۲۵-RW-,LW-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۲
۱ باقری
۳۰-ST-,RW-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۶
۱ دهقانی
۲۳-LW-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۰
۱ صادقی
۰-AM-,Bench-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ بن صالح
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ منصوری
۳۰-RB-,Bench-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ پاپی
۲۳-CM-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ بحیرایی
۲۵-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ الغسانی
۲۴-RW-
-- -- -- -- -- -- -- -

کارنامه آماری تیم

امتیاز --
گل زده --
گل خورده --
شوت --
شوت متحمل شده --
مالکیت توپ --
دقت پاس --
موفقيت در نبردها --
موفقیت در نبردهوایی --
کارت
--
--

توییت


توییت | سپاهان در 22 بازی اخیر خانگی فقط در دو بازی گل نزده که هر دو بار هم محمود فکری سرمربی رقیب این تیم بوده است.

۱۴۰۰/۰۱/۲۴

توییت | طلسمی که باقی ماند: نفت مسجدسلیمان تا به حال در اصفهان به سپاهان گل نزده است

۱۴۰۰/۰۱/۲۴

توییت | سپاهان به رکورد 6 برد متوالی در این فصل رسید، اما با تساوی مقابل نفت مسجدسلیمان موفق به عبور از آن نشد. 6 برد متوالی رکورد این فصل است که پرسپولیس هم یک بار به آن رسیده بود.

۱۴۰۰/۰۱/۲۵

توییت | مهدی تارتار به هیچ سرمربی بیشتر از امیر قلعه‌نویی نباخته است (6 شکست)

۱۴۰۰/۰۱/۲۴

توییت | سپاهان اولین تیمی است که در این فصل از روی نقطه کرنر به سایپا گل زد

۱۴۰۰/۰۱/۱۶