سپاهان

بازی‌ها

آمار تفکیکی تیم

عملکرد تعداد رتبه
مالکیت توپ -- --
شوت -- --
شوت در چارچوب -- --
نرخ تبدیل شوت به گل -- --
دقت شوت -- --
عملکرد تعداد رتبه
پاس -- --
دقت پاس -- --
دریبل موفق -- --
تکل موفق -- --
نبرد هوایی موفق -- --
خطا -- --

آمار دروازبان‌ها

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور میانگین گل خورده کلین شیت خشونت مهار پنالتی بازیکن برتر امتیاز
نیازمند
۲۶-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۱
کیخسروی
۲۲-Bench-
-- -- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
صدقی
۲۸-Bench-
-- -- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور تعداد مهار درصد مهار دقت پاس پاس کلیدی اشتباه امتیاز
نیازمند
۲۶-GK-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۱
کیخسروی
۲۲-Bench-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
صدقی
۲۸-Bench-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰

آمار بازیکنان

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور گل پاس گل خشونت کسب پنالتی بازیکن برتر امتیاز
۱ حاجی‌صفی
۳۱-CM-,LW-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۵۸
۱ شهباززاده
۳۱-ST-,LW-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۴۸
۱ نورافکن
۲۴-CM-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۳۲
۱ اسماعیلی‌فر
۲۸-RB-,RW-,LW-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۳۰
۱ سلمانی
۱۹-AM-,CM-,Bench-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۹
۱ حسینی
۳۱-RW-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۷
۱ رفیعی
۳۱-CM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۳
۱ علی‌محمدی
۳۱-CM-,AM-,DM-,Bench-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۳
۱ کریمی
۲۵-CM-,DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۲
۱ گولسیانی
۲۹-CB-,AM-,Bench-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۰
۱ محبی
۲۲-LW-,RW-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۰
۱ نژادمهدی
۲۸-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۷
۱ مهدی‌زاده
۲۷-CB-,DM-,AM-,Bench-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۳
۱ پورقاز
۳۴-CB-,DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۲
۱ خلعتبری
۳۷-LW-,RW-,ST-,AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۴
۱ ترکمان
۳۲-LW-,AM-,Bench-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۰
۱ کیروش
۳۲-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۶
۱ مصلح
۲۸-LB-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۸
۱ نویدکیا
۳۷-CM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۳
۱ کیانی
۳۴-DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۳
۱ دهقانی
۲۳-LW-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۰
۱ میرزایی
۲۵-RW-,LW-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۳
۱ باقری
۳۰-ST-,RW-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۱۷
۱ بن صالح
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ الغسانی
۲۴-RW-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ پاپی
۲۳-CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ بحیرایی
۲۶-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ منصوری
۳۱-RB-,Bench-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- -
۱ صادقی
۰-AM-,Bench-
-- -- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور شوت پاس کلیدی عملکرد دفاعی نبرد پیروز اشتباه دفاعی امتیاز
۱ حاجی‌صفی
۳۱-CM-,LW-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۵۸
۲ شهباززاده
۳۱-ST-,LW-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۴۸
۳ نورافکن
۲۴-CM-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۳۲
۴ اسماعیلی‌فر
۲۸-RB-,RW-,LW-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۳۰
۵ سلمانی
۱۹-AM-,CM-,Bench-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۹
۶ حسینی
۳۱-RW-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۷
۷ رفیعی
۳۱-CM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۳
۸ علی‌محمدی
۳۱-CM-,AM-,DM-,Bench-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۳
۹ کریمی
۲۵-CM-,DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۲
۱۰ گولسیانی
۲۹-CB-,AM-,Bench-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۰
۱۱ محبی
۲۲-LW-,RW-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۰
۱۲ نژادمهدی
۲۸-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۷
۱۳ مهدی‌زاده
۲۷-CB-,DM-,AM-,Bench-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۳
۱۴ پورقاز
۳۴-CB-,DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۲
۱۵ خلعتبری
۳۷-LW-,RW-,ST-,AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۴
۱۶ ترکمان
۳۲-LW-,AM-,Bench-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۰
۱۷ کیروش
۳۲-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۶
۱۸ مصلح
۲۸-LB-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۸
۱۹ نویدکیا
۳۷-CM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۳
۲۰ کیانی
۳۴-DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۳
۲۱ دهقانی
۲۳-LW-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۰
۲۲ میرزایی
۲۵-RW-,LW-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۳
۲۳ باقری
۳۰-ST-,RW-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۱۷
۲۴ بن صالح
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۵ الغسانی
۲۴-RW-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۶ پاپی
۲۳-CM-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۷ بحیرایی
۲۶-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۸ منصوری
۳۱-RB-,Bench-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -
۲۹ صادقی
۰-AM-,Bench-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور لمس توپ موفقیت در نبردها شوت در چارچوب دقت پاس نبرد هوایی موفق امتیاز
۱ حاجی‌صفی
۳۱-CM-,LW-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۵۸
۱ شهباززاده
۳۱-ST-,LW-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۴۸
۱ نورافکن
۲۴-CM-,LB-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۳۲
۱ اسماعیلی‌فر
۲۸-RB-,RW-,LW-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۳۰
۱ سلمانی
۱۹-AM-,CM-,Bench-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۹
۱ حسینی
۳۱-RW-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۷
۱ رفیعی
۳۱-CM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۳
۱ علی‌محمدی
۳۱-CM-,AM-,DM-,Bench-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۳
۱ کریمی
۲۵-CM-,DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۲
۱ گولسیانی
۲۹-CB-,AM-,Bench-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۰
۱ محبی
۲۲-LW-,RW-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۰
۱ نژادمهدی
۲۸-CB-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۷
۱ مهدی‌زاده
۲۷-CB-,DM-,AM-,Bench-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۳
۱ پورقاز
۳۴-CB-,DM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۲
۱ خلعتبری
۳۷-LW-,RW-,ST-,AM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۴
۱ ترکمان
۳۲-LW-,AM-,Bench-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۰
۱ کیروش
۳۲-ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۶۶
۱ مصلح
۲۸-LB-,DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۸
۱ نویدکیا
۳۷-CM-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۵۳
۱ کیانی
۳۴-DM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۴۳
۱ دهقانی
۲۳-LW-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۳۰
۱ میرزایی
۲۵-RW-,LW-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۲۳
۱ باقری
۳۰-ST-,RW-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- ۶,۱۷
۱ بن صالح
۰-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ الغسانی
۲۴-RW-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ پاپی
۲۳-CM-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ بحیرایی
۲۶-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ منصوری
۳۱-RB-,Bench-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -
۱ صادقی
۰-AM-,Bench-
-- -- -- -- -- -- -- -۱,۲۰

کارنامه آماری تیم

امتیاز --
گل زده --
گل خورده --
شوت --
شوت متحمل شده --
مالکیت توپ --
دقت پاس --
موفقيت در نبردها --
موفقیت در نبردهوایی --
کارت
--
--

توییت


توییت | احسان حاج‌صفی با تاثیرگذاری روی ۱۱۶ گل (گل+پاس گل+کسب پنالتی منجر به گل) با عبور از فریدون فضلی در رتبه ششم تاریخ لیگ برتر قرار گرفت

۱۴۰۰/۰۴/۲۰

توییت | سجاد شهباززاده تاکنون ۳۴ بار گل اول یک بازی را به ثمر رسانده و از این نظر در کنار خلعتبری در رتبه پنجم تاریخ لیگ برتر قرار گرفته است

۱۴۰۰/۰۴/۲۰

توییت | سروش رفیعی با 6 پاس گل، بهترین پاسور لیگ بیستم تا پایان هفته 23

۱۴۰۰/۰۲/۲۶

توییت | سپاهان بعد از ۴۶۳ دقیقه در لیگ گل خورد. پرسپولیس هم بعد از ۳۳۲ دقیقه در لیگ (در جریان بازی) به سپاهان گل زد

۱۴۰۰/۰۲/۱۹

توییت | سپاهان در 22 بازی اخیر خانگی فقط در دو بازی گل نزده که هر دو بار هم محمود فکری سرمربی رقیب این تیم بوده است.

۱۴۰۰/۰۱/۲۴