۱-۳
تاريخ
۲۸ آذر ۱۳۹۹
زمان بازی
۱۵:۴۵
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
بنیان دیزل
آمار کلی بازی
۳
۷
۵
۱۱
۱
۰
۵۶,۲%
۴۸,۱%
۷,۵
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۱
۶
۴
۱۴
۱
۰
۴۳,۸%
۵۱,۹%
۶,۸
تراکتور
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
اخباری
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
تیموری
۱۴-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هخامنش
۱۵-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محمدی
۴-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
فخرالدینی
۳۴-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حاجی‌صفی
۲۸-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ایمانی
۶-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
تیکدری‌نژاد
۱۱-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
دژاگه
۲۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مهری
۸-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عباس‌زاده
۲۳-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
م. قنبری
۲۴-RM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بوحمدان
۶۶-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حمزاوی
۱۰-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
پیکان
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
دریس
۱۲-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ستاری
۳۳-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محمدی
۶-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حق‌وردی
۲۰-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عیدی
۶۰-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بابایی
۸۸-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پورامینی
۱۱-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
روستایی
۱۷-LM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رنگرز
۲-RM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صالحی
۹-LS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جبیره
۷۷-RS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
کوشکی
۸-LM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ابراهیمی
۷۱-RM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حاتمی
۲۴-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قادری
۵-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جودکی
۳-LM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین