۱-۱
تاريخ
۲۹ آبان ۱۳۹۹
زمان بازی
۱۶:۱۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
شهید وطنی
آمار کلی بازی
۱
۱۰
۵
۲۰
۳
۰
۴۰,۲%
۴۶,۳%
۶,۸
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۱
۱۴
۷
۱۰
۲
۰
۵۹,۸%
۵۳,۷%
۷,۱
نساجی
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
میرزازاد
۴۴-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قاسمی
۱۶-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بیژن
۴-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شیری
۱۸-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
غلامعلی‌بیگی
۳-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کلانتری
۸-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شاه‌علی‌دوست
۶-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رحمتی
۷۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسلامی
۲۰-LM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زامهران
۱۰-RM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بایرامی
۱۱-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
نظری
۹-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
موسی‌زاده
۱۴-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مجیدی
۶۸-LM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
تراکتور
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
اخباری
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بوحمدان
۶۶-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خانزاده
۳-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هخامنش
۱۵-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
تیموری
۱۴-LWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
تیکدری‌نژاد
۱۱-RWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ایمانی
۶-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حاجی‌صفی
۲۸-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شجاعی
۷-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حمزاوی
۱۰-LS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
دژاگه
۲۱-RS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
محمدی
۴-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
فخرالدینی
۳۴-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عباس‌زاده
۲۳-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مهری
۸-CM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
واسعی
۳۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین