۰-۰
تاريخ: ۱۷ بهمن ۱۳۹۸
زمان بازی: ۱۶:۰۰
تعداد تماشاگر: ۰
ورزشگاه: شهید بهنام محمدی
آمار کلی بازی
۰
--
--
--
--
--
--
--
۶,۴
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۰
--
--
--
--
--
--
--
۷,۱
 • # بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
  گوهری
  ۹۹-GK
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ملکیان
  ۷۷-LB
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  قاسمی
  ۸۸-CB1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  نورمحمدی
  ۳-CB3
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  کریمی
  ۶۶-RB
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  نقی‌زاده
  ۱۴-DM3
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  علیزاده
  ۶-DM1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  صادقی
  ۷-LM
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ابراهیمی
  ۱۱-RM
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  الجبوری
  ۷۰-ST3
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  تاییدی
  ۳۱-ST1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  جعفری
  ۲۱-ST1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  سینگ
  ۷۴-LW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  رستمی
  ۴-CB3
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
 • گل
 • پاس گل
 • گل به خودی
 • کارت زرد
 • کارت قرمز
 • اخراج با کارت زرد دوم
 • تعویض (ورود به زمین)
 • تعویض (خروج از زمین)
 • از دست دادن پنالتی
 • مهار پنالتی
 • بازیکن برتر
 • # بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
  نیازمند
  ۱-GK
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  مصلح
  ۶۹-LB
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  نورافکن
  ۱۹-CB1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  طیبی
  ۲۲-CB3
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  میرزایی
  ۱۷-RB
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  شهباززاده
  ۹-CM1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  رفیعی
  ۷۳-CM3
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  کیانی
  ۶-DM2
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  محبی
  ۲۰-LW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  حسینی
  ۱۰-RW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  قربانی
  ۲۵-CF2
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  کومان
  ۷۷-CM1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  الغسانی
  ۱۶-ST2
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ترکمان
  ۶۷-LB
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
 • گل
 • پاس گل
 • گل به خودی
 • کارت زرد
 • کارت قرمز
 • اخراج با کارت زرد دوم
 • تعویض (ورود به زمین)
 • تعویض (خروج از زمین)
 • از دست دادن پنالتی
 • مهار پنالتی
 • بازیکن برتر