نفت مسجدسلیمان

بازیکنان برتر

بازیکن گل / شوت نرخ تبدیل شوت به گل
عماد میرجوان -- --
حامد نورمحمدی -- --
سجاد جعفری -- --
علیرضا علیزاده -- --
صادق صادقی -- --

بازی‌ها

آمار تفکیکی تیم

عملکرد تعداد رتبه
مالکیت توپ -- --
شوت -- --
شوت در چارچوب -- --
نرخ تبدیل شوت به گل -- --
دقت شوت -- --
عملکرد تعداد رتبه
پاس -- --
دقت پاس -- --
دریبل موفق -- --
تکل موفق -- --
نبرد هوایی موفق -- --
خطا -- --

آمار دروازبان‌ها

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور میانگین گل خورده کلین شیت خشونت مهار پنالتی بازیکن برتر امتیاز
گوهری
۲۴-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مکانی
۳۳-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
فرعباسی
۲۲-GK-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور تعداد مهار درصد مهار دقت پاس پاس کلیدی اشتباه امتیاز
گوهری
۲۴-GK-
-- -- -- -- -- -- -- --
مکانی
۳۳-GK-
-- -- -- -- -- -- -- --
فرعباسی
۲۲-GK-
-- -- -- -- -- -- -- --

آمار بازیکنان

# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور گل پاس گل خشونت کسب پنالتی بازیکن برتر امتیاز
۱ ملکیان
۲۶-LB-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ علیزاده
۲۷-DM-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ زبیدی
۲۸-RM-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ عیدی
۲۳-RB-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ نورمحمدی
۳۴-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ نقی‌زاده
۳۴-DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ ابراهیمی
۲۹-RM-,RW-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ صادقی
۲۷-AM-,LM-,DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ کریمی
۲۳-CB-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ جعفری
۲۳-LM-,LW-,RM-,ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ قاسمی
۳۰-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ رستمی
۲۹-CB-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ سینگ
۲۷-LM-,LW-,SS-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ صفیا
۲۳-LM-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ میرجوان
۳۱-ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ عسکری
۲۹-LW-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ آهنی
۱۹-RM-,ST-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ تاییدی
۳۰-ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ الجبوری
۲۷-LW-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ اسدی
۲۱-ST-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ دوست‌دار
۲۸-LM-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
۱ کاه‌صفر
۲۲-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور شوت پاس کلیدی عملکرد دفاعی نبرد پیروز اشتباه دفاعی امتیاز
۱ ملکیان
۲۶-LB-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- --
۲ علیزاده
۲۷-DM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۳ زبیدی
۲۸-RM-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- --
۴ عیدی
۲۳-RB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۵ نورمحمدی
۳۴-CB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۶ نقی‌زاده
۳۴-DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۷ ابراهیمی
۲۹-RM-,RW-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- --
۸ صادقی
۲۷-AM-,LM-,DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۹ کریمی
۲۳-CB-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱۰ جعفری
۲۳-LM-,LW-,RM-,ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱۱ قاسمی
۳۰-CB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱۲ رستمی
۲۹-CB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱۳ سینگ
۲۷-LM-,LW-,SS-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱۴ صفیا
۲۳-LM-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱۵ میرجوان
۳۱-ST-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱۶ عسکری
۲۹-LW-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱۷ آهنی
۱۹-RM-,ST-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱۸ تاییدی
۳۰-ST-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱۹ الجبوری
۲۷-LW-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- --
۲۰ اسدی
۲۱-ST-
-- -- -- -- -- -- -- --
۲۱ دوست‌دار
۲۸-LM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۲۲ کاه‌صفر
۲۲-
-- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن تعداد بازی دقیقه حضور لمس توپ موفقیت در نبردها شوت در چارچوب دقت پاس نبرد هوایی موفق امتیاز
۱ ملکیان
۲۶-LB-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ علیزاده
۲۷-DM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ زبیدی
۲۸-RM-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ عیدی
۲۳-RB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ نورمحمدی
۳۴-CB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ نقی‌زاده
۳۴-DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ ابراهیمی
۲۹-RM-,RW-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ صادقی
۲۷-AM-,LM-,DM-,CM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ کریمی
۲۳-CB-,RB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ جعفری
۲۳-LM-,LW-,RM-,ST-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ قاسمی
۳۰-CB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ رستمی
۲۹-CB-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ سینگ
۲۷-LM-,LW-,SS-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ صفیا
۲۳-LM-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ میرجوان
۳۱-ST-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ عسکری
۲۹-LW-,AM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ آهنی
۱۹-RM-,ST-,LW-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ تاییدی
۳۰-ST-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ الجبوری
۲۷-LW-,ST-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ اسدی
۲۱-ST-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ دوست‌دار
۲۸-LM-
-- -- -- -- -- -- -- --
۱ کاه‌صفر
۲۲-
-- -- -- -- -- -- -- --

کارنامه آماری تیم

امتیاز --
گل زده --
گل خورده --
شوت --
شوت متحمل شده --
مالکیت توپ --
دقت پاس --
موفقيت در نبردها --
موفقیت در نبردهوایی --
کارت
--
--

توییت


توییت | تیم‌های مهدی تارتار در ۵ فصل گذشته در آزادی برابر استقلال در هر بازی حداقل ۲ گل خوردند.

۱۳۹۸/۱۲/۲۰

توییت | هفته هجدهم با 24 گل، پرگل‌ترین هفته لیگ نوزدهم شد.

۱۳۹۸/۱۲/۲۰

توییت | نفت مسجدسلیمان برای اولین بار در این فصل در بازی که گل اول را زده بود شکست خورد.

۱۳۹۸/۱۲/۲۰

توییت | مهدی تارتار از هیچ تیمی بیشتر از استقلال شکست نخورده است. (۶ بار)

۱۳۹۸/۱۲/۲۰

توییت | نفت مسجدسلیمان از هیچ تیمی بیشتر از استقلال شکست نخورده است. ( ۵ بار)

۱۳۹۸/۱۲/۲۰