۱-۳
تاريخ
۱۷ آبان ۱۳۹۹
زمان بازی
۱۶:۲۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
امام علی
رویدادهای کلیدی
۸۸'
مهدی کیانی
بهنام برزای
۸۴'
یونس شاکری
گادوین منشا
۵۸'
بهنام برزای
گادوین منشا
۵۴'
۴۵'
محمدرضا حسینی
یونس شاکری
سعید صادقی
۲۹'
سروش رفیعی
۱۲'
سروش رفیعی
محمدرضا حسینی
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین