عرفان شهریاری

پست: هافبک شماره پیراهن: ۸۲
قد: -- ملیت: ایران

پست‌های بازیکن

پست تعداد بازی گل پاس گل کارت امتیاز

آخرین بازی‌ها

رویدادهای کلیدی امتیاز
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین

آمار تفکیکی

عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
لمس توپ
شوت
شوت در چارچوب
پاس کلیدی
دقت پاس --
نرخ تبدیل شوت به گل --
عملکرد در هر بازی رتبه در تیم
دریبل موفق
تکل موفق
نبرد هوایی موق
عملکرد دفاعی
ارتکاب خطا
متحمل خطا

عملکرد

هفته لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی خطا رویداد های کلیدی امتیاز
هفته دوم
پیکان/گل گهر
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۷۳
هفته نوزدهم
مس رفسنجان/تراکتور
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۰۵
هفته بیستم
آلومینیوم اراک/مس رفسنجان
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته بیست و یکم
مس رفسنجان/ذوب آهن
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته بیست و دوم
استقلال/مس رفسنجان
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته بیست و پنجم
مس رفسنجان/گل گهر
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۴
هفته بیست و ششم
صنعت نفت/مس رفسنجان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۹۷
هفته بیست و هفتم
مس رفسنجان/سپاهان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۴۸
هفته بیست و هشتم
ملوان/مس رفسنجان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۷,۲۸
هفته بیست و نهم
مس رفسنجان/استقلال خوزستان
-- -- -- -- -- -- -- -- -
هفته سی ام
پرسپولیس/مس رفسنجان
-- -- -- -- -- -- -- -- ۶,۸۴
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین