۵-۰
تاريخ
۰۸ خرداد ۱۴۰۳
زمان بازی
۲۰:۰۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
پاس قوامین
آمار کلی بازی
۰
۰.۲۵
۴
۰
۱۴
۵
۱
۵۲,۲%
۴۱۴
۷۹,۵
۵۱,۳%
۵,۷
گل
امید گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
پاس
دقت پاس
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۵
۴.۰۰
۱۷
۱۲
۲۰
۴
۰
۴۷,۸%
۳۸۸
۸۳,۵
۴۸,۷%
۸,۴
هوادار
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
شکوری
۷۵-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محبی
۶-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ا.پورعلی
۹۰-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عبدی
۲۱-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پورمحمد
۳-LWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سفیدچقایی
۲-RWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
میری
۱۹-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رحمانی
۶۷-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شجاعیان
۱۱-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسلامی
۹۹-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شاکری
۶۰-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
دیندار
۹۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عباسی
۱۴-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مرادی
۱۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
منصوری
۳۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
باقری
۱۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
نساجی
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
پولی
۲۷-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آقایی
۷۸-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محمدزاده
۳-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هوشمند
۶۸-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حردانی
۳۲-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عبدی
۶-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بیگی
۵-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حسینی
۷۶-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عباسی
۹۶-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زامهران
۱۰-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آزادی
۹-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
جان‌ملکی
۴-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عباس‌زاده
۳۳-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بابایی
۸۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
دلیری
۵۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سیفی
۵۵-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین