۰-۱
تاريخ
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
زمان بازی
۱۸:۱۵
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
فولادشهر
آمار کلی بازی
۱
۰.۸۸
۷
۲
۱۴
۳
۰
۳۸,۷%
۳۲۵
۷۴,۸
۵۴,۹%
۶,۷
گل
امید گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
پاس
دقت پاس
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۰
۰.۳۸
۵
۱
۱۳
۳
۰
۶۱,۳%
۵۱۴
۸۰,۲
۴۵,۱%
۷,۴
ذوب آهن
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
فروزان
۶۸-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مصلح
۶۹-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گرامی
۴۰-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قریشی
۴-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جدی
۲-LWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
چابرادزه
۳۵-RWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
یوسفی
۸۸-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
معصومی
۶۶-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محمدی
۷-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آذرباد
۳۲-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
علیاری
۴۳-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
سرشوق
۲۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
لطیفی
۷۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مختاری
۱۴-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کریمی
۱۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
پیکان
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
ناصری
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ستاری
۳۳-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آژیر
۴۰-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صدقی
۲۱-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
م. فلاح
۸۰-LWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جهانبخش
۲-RWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسماعیلی
۱۸-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آزاده
۶۶-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نریمان‌جهان
۷-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پاکدل
۱۴-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قربانی
۲۰-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
هاشمی
۷۲-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
دهقان
۷۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ثابت‌ ایمانی
۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
دیناروند
۱۲-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صالحی
۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین